Justitiedepartementet. Regeringen har
    10 juli 1980 förordnat t. f. dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Bo Drangel att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Peter Löfmarck att vara t. f. dep.råd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    25 april 1980 förordnat hovr. ass. Åsa Kastman Heuman att vara sekr. i utredningen om vissa frågor rörande permissioner från kriminalvårdsanstalter m. m.,
    s. d. förordnat kammaråkl. Gunnar Adell att vara sekr. i utredningen med uppdrag att undersöka frågan om åtgärder mot butikstillgrepp m. m.,
    29 april 1980 förordnat rådm. John Boström att vara expert i 1978 års vallagskommitté,
    8 maj 1980 förordnat adv. Catharina Markborn—Sörås att vara sekr. i småhusköpkommittén,
    6 juni 1980 förordnat hovr.fisk. Britt-Marie Blanck att biträda i justitiedep:t,
    17 juni 1980 förordnat byråchefen Karl Anders Eriksson att vara expert i patentprocessutredningen,
    18 juni 1980 förordnat kanslichefen Håkan Fahlberg, vice verkst.dir. Carl Ekberg, förhandlingschefen Lars Rabenius och hovr.rådet Jan Gehlin att vara experter i yttrandefrihetsutredningen,
    s. d. förordnat hovr.ass. Leif Carbell att vara expert i småhusköpkommittén,
    9 juli 1980 förordnat byråchefen Inga Hoff att vara expert i varumärkesutredningen samt
    14 juli 1980 förordnat reg.rådet Stig Brink att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att utreda vissa frågor om äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus.

 

Utbildningsdepartementet, Regeringen har
    22 maj 1980 förordnat t. f. kanslirådet i utbildningsdep:t Lars Olov Göranson att bestrida göromål som ank. på innehavaren av en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Kommundepartementet. Regeringen har
    29 maj 1980 förordnat t.f. kanslichefen hos länsstyrelsernas organisationsnämnd, byråchefen hos länsstyrelsen i Sthlms län Ulf Henricsson att vara dep.råd i kommundep:t.

 

Justitiekanslern. Regeringen har
    19 juni 1980 förordnat t.f. byråchefen hos justitiekanslern, ass. i Svea hovr. Johan Fischerström att vara byråchef hos justitiekanslern.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    22 maj 1980 förordnat lagm. i Jönköpings tr Lars Åhlén att bestrida göromål som ank. på innehavaren av tjänsten som byråchef vid organisationsenheten i domstolsverket.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    5 juni 1980 förordnat t. f. rev.sekr.:a, ass:a i Svea hovr. Per Boholm och Ingemar Rexed att vara extra rev.sekr.,

 

574 Personalnotiser    26 juni 1980 förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Peter Prom att vara extra rev.sekr. samt
    s. d. förordnat ass:a i Svea hovr. Urban Loinder och Ragnar Lindgren samt ass. i Göta hovr. Peter Brusewitz att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.