Döäsfall 733Sven Harald Timelin avled 12 april 1980. Han var född 23 april 1901 i Lycksele, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand. ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring kom han in på åklagarbanan och tjänsgjorde som landsfogde bl. a. i Kristianstads och Malmöhus län. 1939 blev han stadsfiskal i Karlshamn och 1964 blev han chefsåklagare där.

 

Åke Christenson von Zweigbergk avled 16 april 1980. Han var född 22 juli 1902 i Stockholm, avlade stud.ex. 1920 och jur. kand. ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev tf. fiskal 1931. 1938 blev han byrådirektör i patent- och registreringsverket, 1940 byråchef där och 1958—67 var han generaldirektör. Han hade ett flertal uppdrag i bl. a. offentliga utredningar rörande immaterialrättsliga frågor. 1953 promoverades han till juris hedersdoktor i Stockholm.

 

Harry Molén avled 1 maj 1980. Han var född 27 jan. 1910 i Södra Sandby, Malmöhus län, avlade stud.ex. 1927 ochjur. kand. ex. 1931 i Lund. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev tf. assessor 1937. 1939 blev han sekreterare i Svenska försäkringsbolagens riksförbund, 1947 direktörsassistent och 1965 verkställande direktör där.

 

Lars-Olof Petersson avled 16 maj 1980. Han var född 17 febr. 1927 i Hudiksvall och avlade stud.ex. 1946. Efter landsfiskalsutbildning kom han 1952 till Oskarströms landsfiskalsdistrikt och tjänstgjorde sedan i Varberg och Laholm till 1964 då han blev distriktsåklagare i Halmstad.

 

Fredrik Wilhelm Knutsson Killander avled 29 maj 1980. Han var född 28 aug. 1893 i Stockholm, avlade stud.ex. 1911 och jur. kand. ex. 1916 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1924 och hovrättsråd 1930. Under åren 1926—30 var han byråchef för lagärenden i finansdepartementet. 1931 utnämndes han till häradshövding i Falu domsaga där han verkade till 1948 då han blev lagman i Svea hovrätt.

 

Sigfrid Emanuel Brundin avled 6 juni 1980. Han var född 19 april 1898 i Backa, Göteborgs och Bohus län, avlade stud.ex. 1917, fil. kand. ex. 1920 och jur. kand. ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot av samfundet 1935.

 

Sam Åseskog avled 6 juni 1980. Han var född 13 maj 1900 i N. Åsarp, Älvsborgs län, avlade stud.ex. 1922 ochjur. kand. ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1937 och hovrättsråd 1941. 1945 blev han revisionssekreterare och 1950 häradshövding i Nyköpings domsaga.

 

Stig Erik Sagnert avled 20 juni 1980. Han var född 22 aug. 1917 i Karlshamn och avlade jur. kand. ex. i Lund 1948. Efter tingstjänstgöring kom han 1951 till länsstyrelsen i Malmöhus län. Han hade under en följd av år en rad olika utredningsuppdrag. 1964 kom han till riksskattenämnden i Stockholm och var där verksam som byråchef till 1971 då han blev skattedirektör i riksskatteverket. 1974 blev han länsråd i i länsstyrelsen i Stockholms län och 1979 blev han lagman i länsrätten i Stockholms län. Han var också ordförande i riksskatteverkets nämnd för rättsärenden.

 

Anders Björklund avled 18 juli 1980. Han var född 9 dec. 1905. Efter läroverksstudier blev han landsfiskalsbiträde i Burträsk. Efter tjänstgöring på olika håll blev han 1936 landsfiskal i Lycksele, 1948 i Skellefteå samt 1955 chefsåklagare där.