734 DödfallHenrik Birger Brandt avled 24 juli 1980. Han var född 3 okt. 1903 i Torsåker, Södermanlands län, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand. ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring kom han som assessor till Stockholms rådhusrätt 1938. 1950 blev han rådman där.

 

Åke Axel Lindberg avled 9 aug. 1980. Han var född 1 febr. 1910 i Sorsele, Västerbottens län, avlade stud.ex. 1929 och jur. kand. ex. i Uppsala 1933. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i länsstyrelsen i Jämtlands län innan han 1959 tillträdde posten som landssekreterare i länsstyrelsen i Älvsborgs län. Han utnämndes till länsråd i länsstyrelsen 1971.

 

Carl Hasselrot avled 11 aug. 1980. Han var född 29 dec. 1900 i Öja, Kronobergs län, avlade stud. ex. 1919 och jur. kand. ex. i Lund 1928. Efter tingstjänstgöring innehade han tjänster först vid länsstyrelsen och därefter vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län där han blev förste länsassessor 1962.

 

Ernst Gustaf Bexelius avled 16 aug. 1980. Han var född 29 nov. 1900 i Stockholm, avlade stud.ex. 1919 och jur. kand. ex. i Stockholm 1925. Efter tingstjänstgöring och några års tjänstgöring vid länsstyrelsen i Västmanlands län tillträdde han 1934 en tjänst som sekreterare i socialstyrelsen. 1937 utnämndes han till byråchef där och 1940 blev han ställföreträdande generaldirektör. 1946 utsågs han till generaldirektör.

 

Karl Thorsten Paul Berg avled 25 aug. 1980. Han var född 24 mars 1908 i Åtvidaberg, avlade stud. ex. 1926 och jur. kand. ex. i Uppsala 1931. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1943 och hovrättsråd 1948. 1957 blev han häradshövding i Gästriklands östra domsaga.

 

Nils Torsten Lundmark avled 28 sept. 1980. Han var född 10 juli 1891 i Örebro, avlade stud. ex. 1910 och jur. kand. ex. 1916 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring blev han 1920 stadsnotarie vid rådhusrätten i Örebro, 1930 assessor och 1941 rådman där.

 

Johan Lennart Wallin avled 11 okt. 1980. Han var född 11 maj 1915 i Halmstad, avlade stud. ex. 1934 och jur. kand. ex. 1939 i Lund. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1944. 1948 blev han assessor vid rådhusrätten i Örebro och 1957 rådman där. 1969 blev han hyresråd i hyresnämnden i Örebro.

 

Hans Cavalli avled 13 okt. 1980. Han var född 20 nov. 1892 i Malmö, avlade stud. ex. 1910 och fil. kand. ex. i Uppsala. 1920 blev han fil. doktor. Jur. kand. ex. avlade han 1933 i Stockholm. 1942 blev han jur. doktor.

 

Fredrik Gardler avled 14 okt. 1980. Han var född 2 april 1888 i Ulricehamn, avlade stud. ex. 1906 och jur. kand. ex. 1915 i Uppsala . Efter tingstjänstgöring anställdes han vid Göteborgs drätselkammare där han blev byråchef 1935.

 

Ivar Arnold Andersson avled 18 okt. 1980. Han var född 1 febr. 1904 i Norrköping, avlade stud. ex. 1923 och jur. kand. ex. 1928 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Motala och blev ledamot av samfundet 1936.