Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har
9 okt. 1980 förordnat adv. Curt Norén att vara chef för allm. adv.byrån i Södertälje, 23 okt. 1980 förordnat adv. Bo Bengtson att vara chef för allm. adv.byrån i Gbg samts. d. förordnat adv. Mats Ardhe att vara chef för allm. adv.byrån i Uppsala.

 

Polisväsendet. Regeringen har 18 sept. 1980 förordnat polisint. i Nacka polisdt Bengt Frih att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i dt.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    9 okt. 1980 förordnat kronofogdesekr. i Göteborgs dt Nicola Källström att vara kronofogde i dt,
    s. d. förordnat kronofogden i Alingsås dt Björn Lindberg att vara kronofogde i Göteborgs dt,
    s. d. förordnat byrådir. hos centrala studiestödsnämnden Bertil Mohlin att vara kronofogde i Östersunds dt samt
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Lunds dt. Kerstin Kullendorff att vara kronofogde i Eslövs dt.