156 NotiserHans-Gustaf Beck-Friis avled 23 april 1982. Han var född 31 dec. 1893 i Jäder, Södermanlands län, avlade stud.ex. 1912, fil.kand.ex. 1914 och jur.kand.ex. i Lund 1918. 1919 kom han till utrikesdepartementet som attaché och 1931 blev han chef för den politiska avdelningen där. 1939 blev han envoyé i Bonn, 1940 i Rom och 1942 i Helsingfors. Han utnämndes 1947 till kabinettssekreterare. 1949 utsågs han till ambassadör i Köpenhamn.

 

Åke Gustav Leonard Sahlgren avled 16 maj 1982. Han var född 1 maj 1897 i Skagershult, Örebro län, avlade stud.ex. 1916 och jur.kand.ex. i Uppsala 1918. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet först i Enköping och från 1935 i Örebro. Han blev ledamot av samfundet 1930.

 

Sven Schierbeck avled 27 maj 1982. Han var född 21 okt. 1896 i Jönköping, avlade stud.ex. 1916 och kansliexamen i Stockholm 1919. Efter fem år som länsnotarie i Växjökom han 1924 till Västervik som kronouppbörds- och stadskassör. 1946 blev han kronokamrerare. När uppbördsverket drogs in tjänstgjorde han vid drätselkammaren som t. f. kommunalborgmästare.

 

Hans Ossian Walter Bolinder avled 31 maj 1982. Han var född 7 mars 1925 i Uppsala, avlade stud.ex. 1944 och jur.kand.ex. i Uppsala 1949. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid ecklesiastikdepartementet där han blev förste kanslisekreterare 1958. 1963 blev han byråchef vid Tekniska högskolan. Åren 1972—76 var han byråchef hos JO.

 

August Georg Olovsson avled 22 juni 1982. Han var född 24 mars 1895 i Örebro, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt. 1936 blev han hovrättssekreterare i hovrätten för Övre Norrland och 1945 blev han särskild inskrivningsdomare i Askims m. fl. domsagor.

 

Lennart Axelsson Norrman avled 4 juli 1982. Han var född 28 sept. 1913 i Malmö, avlade stud.ex. 1931, fil.kand.ex. 1935 och jur.kand.ex. i Lund 1935. Efter tingstjänstgöring kom han 1943 till Sölvesborg som stadsombudsman och var från 1950 kommunalborgmästare där.

 

Erik Olof Leonard Behm avled 8 juli 1982. Han var född 13 maj 1890 i Näs, Jämtlands län, avlade stud.ex. 1909 och jur.kand.ex. i Uppsala 1921. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1925.

 

Hans Axel Albrecht Ihre avled 10 juli 1982. Han var född 5 juli 1899 i Ekerö, Stockholms län, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1923. Efter tingstjänstgöring ägnade kan sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1930.

 

Lars Gunnar Ohlsson avled 12 juli 1982. Han var född 16 maj 1905 i Löderup, Kristianstads län, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex i Lund 1928. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev assessor 1937. 1943 blev han hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland, 1944 byråchef i justitiedepartementet och 1946 lagbyråchef för socialdepartementets rättsavdelning. 1949 utnämndes han till borgmästare i Helsingborg. Vid sidan av tjänsten som borgmästare

 

Notiser 157har han i egenskap av statens förlikningsman deltagit i åtskilliga förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.