Fred Oscar Stenudd avled 18 juli 1982. Han var född 12 nov. 1918 i Kiruna, avlade stud.ex. 1939 och jur.kand.ex. i Stockholm 1946. Efter tingstjänstgöring blev han ombudsman i svenska facklärareförbundet 1948, stadsombudsman i Skellefteå 1951, i Motala 1956 och i Nyköping 1965. I sistnämnda kommun blev han sedan drätseldirektör.

 

Per Ivar Karlberg avled 20 juli 1982. Han var född 2 nov. 1914 i Bergkvara, Kalmar län, avlade stud.ex. 1932 och jur.kand.ex. i Stockholm 1937. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1949 och hovrättsråd 1954. Efter tjänstgöring först som revisionssekreterare och sedan i justitiekanslersämbetet utnämndes han 1961 till häradshövding i Skarabygdens domsaga. 1971 blev han lagmanvid Lidköpings tingsrätt.

 

Karl Harry Vilhelm Jacobson avled 3 aug. 1982. Han var född 7 jan. 1900 i Gällsta,Västergötlands län, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1923. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt blev han 1929 stadsnotarie i Karlstad och 1933 rådman där.

 

Erik Salmonson avled 4 aug. 1982. Han var född 17 dec. 1927 i Stockholm, avlade stud.ex. 1947 och jur.kand.ex. i Stockholm 1953. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1958.

 

Kjell Allan Hansson avled 4 aug. 1982. Han var född 6 juli 1907 i Burlöv, Kristianstads län, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Lund 1939. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kristianstad och blev ledamot av samfundet 1949.

 

Håkan Oskar Utterström avled 5 aug. 1982. Han var född 18 okt. 1903 i Wasa, Finland, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex. i Stockholm 1929. Efter tingstjänstgöring och sex års tjänstgöring vid industriverksstyrelsen ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1948.

 

Carl Axel Gabriel Durling avled 16 aug. 1982. Han var född 16 febr. 1904 i Stockholm, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex. i Stockholm 1926. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1935 och hovrättsråd 1941. 1942 utsågs han till revisionssekreterare och 1948 till häradshövding i Västmanlands västra domsaga. 1959 utnämndes han till hovrättslagman i Svea hovrätt.

 

Sten Carl August Hultbom avled 22 aug. 1982. Han var född 13 febr. 1902 i Stockholm, avlade stud.ex. 1921 och jur.kand.ex. i Stockholm 1926. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Norrköping och blev ledamot av samfundet 1949.

 

Carl Erik Carlsson avled 24 aug. 1982. Han var född I okt. 1911 i Landskrona, avlade stud.ex. 1930 och jur.kand.ex. i Lund 1942. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelserna i Malmöhus och Skaraborgs län blev han 1946 rådman vid Mariestads rådhusrätt. 1959 blev han kommunalborgmästare i Mariestad.