158 NotiserSten Anton Emanuel Cedervall avled 30 aug. 1982. Han var född 5 sept. 1903 i Linköping, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1937.

 

Ernst Ragnar Hedén avled 31 aug. 1982. Han var född 19 aug. 1917 i Göteborg, avlade stud.ex. 1936 och jur.kand.ex. i Uppsala 1942. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot av samfundet 1948.

 

Fredrik Otto Adelborg avled 9 sept. 1982. Han var född 1 sept. 1883 i Frustuna, Södermanlands län, avlade stud.ex. 1903 och juris utriusqueexamen i Uppsala 1910. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt kom han 1916 till kammarkollegiet där han blev advokatfiskal 1936.

 

Gunnar Daniel Dryselius avled 16 sept. 1982. Han var född 2 maj 1907 i Sundsvall, avlade stud.ex. 1926 och jur.kand.ex. i Stockholm 1933. Sistnämnda år kom han till utrikesdepartementet och var attaché i London, Dublin och Prag 1934—37, chargéd'affaires i Buenos Aires 1937, byråchef i utrikesdepartementet 1945, konsul i New York 1947 och i Houston 1949, ambassadör i Carácas 1958 samt ambassadör i Lissabon 1964.

 

Gösta Thorvald Eliasson avled 21 sept. 1982. Han var född 10 juli 1921 i Malmö, avlade stud. ex. 1941 och jur. kand. ex. i Lund 1949. Efter tingstjänstgöring, polischefsutbildning, och tjänstgöring inom åklagarmyndigheten i Stockholm blev han 1959 stadsfiskal i Malmö. 1965 utnämndes han till chefsåklagare i Malmö åklagardistrikt.

 

Nils Gustaf Rudolf Lindh avled 26 sept. 1982. Han var född 23 april 1900 i Stockholm, avlade stud. ex. 1919 och jur. kand. ex. i Stockholm 1921. Efter tingstjänstgöring kom han till Stockholms Enskilda Bank där han blev chef för notariatavdelningen 1947. Åren 1951 — 73 var han vice hovauditör.

 

Göran Jacob Theodor Tersmeden avled 27 sept. 1982. Han var född 3 april 1889 i Näsby, Örebro län, avlade mogenhetsexamen 1907 och jur. kand. ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1930. 1933 blev han häradshövding i Mellersta Värends domsaga.

 

Styrbjörn Vilhelm Samuel Hybbinette avled 2 okt. 1982. Han var född 18 febr. 1915 i Stockholm, avlade stud. ex. 1933 och jur. kand. ex. i Stockholm 1939. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1946.

 

Carl Arne Sigvard Olsson avled 15 okt. 1982. Han var född 6 april 1921 i Stockholm, avlade stud. ex. 1940 och jur. kand. ex. i Stockholm 1944. Efter tingstjänstgöring och tre års tjänstgöring hos försäkringsbolaget Fylgia ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev ledamot av samfundet 1954.

 

Göran Hammarström avled 5 nov. 1982. Han var född 20 juli 1917, avlade stud. ex. 1937 och jur. kand. ex. i Uppsala 1942. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten för Övre Norrland där han blev hovrättsråd 1954. 1959 blev han häradshövding i Västerbottens södra domsaga och 1972 lagman i Umebygdens tingsrätt.