160 PersonalnotiserTingsrätterna. Regeringen har
    13 jan. 1983 utnämnt och förflyttat lagm. i Kalmar tr Sten von der Osten-Sacken att vara lagman i Solna tr,
    s. d. förordnat rådm. i Sthlms tr Ylva Häckner-Gille att inneha långtidsvik. på en tjänst som chefsrådm. i tr,
    s.d. förordnat rådm. i Helsingborgs tr Iwan Lindh att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsrådm. i tr samt
    s. d. förordnat rådm. i Vänersborgs tr Ingvar Norrby att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsrådm. i tr.

 

Riksåklagaren. Regeringen har 22 dec. 1982 utnämnt länsåkl. i Uppsala län Axel Morath att vara bitr. riksåklagare.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 16 dec. 1982 förordnat chefsåkl. i Sthlms åkl.dt Sven Olof Dangården att vara länsåkl. för speciella mål.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    13 jan. 1983 förordnat polisint. i Jakobsbergs dt Hans Östberg att inneha långtidsvik. på halvtid på tjänsten som polismäst. i dt,
    s. d. förordnat polismäst. i Enköpings dt Lennart Rignér att vara polismäst. i Köpings dt samt
    s. d. förordnat t. f. polismäst. i Svegs dt, polisint. i Märsta dt Sune Lund att vara polismäst. i Strömstads dt.

 

Sveriges advokatsamfund har vid sitt styrelsesammanträde 28 jan. 1983 nyintagit följande ledamöter: Bengt Arnerius, Malmö, Kerstin Andersson, Örebro, Inger Axell, Stockholm, Jan Elgmark, Alingsås, Susanne Fogelfors-Rudholm, Ljusdal, Svante Frigell, Göteborg, Claes G. Hansson, Jönköping, Casper Malmgren, Halmstad, Thomas Martinsen, Stockholm, Johan Schiildt, Stockholm, Jerker Sellén, Göteborg, Rolf Sjöberg, Stockholm, Carl WetterGöteborg och Olle Widell, Stockholm.