Ny president i Svea hovrätt. Regeringen har utnämnt hovrättslagmannen i Svea hovrätt Birgitta Blom att vara hovrättspresident i hovrätten.
    Birgitta Blom är född 1929 i Stockholm. Efter jur. kand.examen 1954 och tingstjänstgöring under åren 1954—57 blev hon 1957 fiskal i Svea hovrätt. Hon tjänstgjorde därefter under åren 1958—66 som sekreterare och assessor i Stockholms rådhusrätt. Birgitta Blom var under åren 1966—69 sakkunig i justitiedepartementet. Sistnämnda år förordnades hon till departementsråd i departementet. Hon är sedan 1976 hovrättslagman i Svea hovrätt
    Birgitta Blom har haft ett flertal offentliga uppdrag. Hon är sedan 1978 ordförande i sjölagsutredningen och sedan 1979 ordförande i riksfärdtjänstnämnden. Sedan 1981 är hon ledamot av den permanenta skiljedomstolen i Haag. Vidare är Birgitta Blom sedan 1977 vice ordförande i Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. Hon var ersättare för vice ordföranden i marknadsdomstolen 1980—81.

 

21—33-165 Sv Juristtidning