Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    14 febr. 1983 förordnat hovr.ass:a Bo Malmqvist och Per Virdesten att vara experter i förvaltningsrättsutredningen,
    s.d. förordnat ombudsmannen Klas Thorberg att vara expert i frivårdskommittén,
    18 febr. 1983 förordnat avd.chefen Göran Andrén att vara expert i utredn. om översyn av riksåklagarens kansli,
    1 mars 1983 i kommittén m. uppdrag att utreda frågor om förbättrat konsumentskydd vid förvärv av småhus m. m. förordnat, till ordförande hovr.lagm., ordf. i arbetsdomstolen Johan Lind, till ledamöter riksdagsledamöterna Allan Ekström och Bengt Silfverstrand, till sakkunniga förbundsjuristen Guldner Hornsved, kanslichefen Sven Leander, jur.kand. Gunnar Lindgren, dir. Sten Thunell och byråchefen Ursula Wallberg samt till experter dep.sekr. Håkan Albrecht, hovr.ass. Lars Andersson och dir. Nils Hegardt,
    s. d. förordnat hovr.ass. Henning Isoz att vara sekr. i stiftelseutredningen,
    11 mars 1983 förordnat f. d. statssekr. Elisabeth Palm att vara expert i förvaltningsrättsutredningen,
    14 mars 1983 förordnat rev.sekr. Marianne Adolfsson att vara sekr. i konsumentköpsutredningen,
    17 mars 1983 förordnat hovr.ass. Catarina Holtz att biträda som sakk. i dep:t samt
    22 mars 1983 förordnat hovr.ass. Lars Johan Eklund att vara sekr. i kommittén m. uppdrag att utreda frågor om förbättrat konsumentskydd vid förvärv av småhus m. m.

 

Statsrådet Ingvar Carlsson har
    22 febr. 1983 till experter i kommissionen mot ekonomisk brottslighet förordnat aukt. rev. Lennart Huldén, rev. dir. Jan Jörby, tax.dir. Bo Norrman och kammarrättslagm. Anders Swartling.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    24 mars 1983 förordnat t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Håkan Sandesjö att vara extra rev.sekr. samt
    14 april 1984 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Hans Waldemarson att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    7 april 1983 förordnat extra reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Gbg Marianne Sturkatt vara e. o. regeringsrättssekr.,
    s.d. förordnat t.f. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Sthlm Carin Hellner att vara extra reg.rättssekr. samt
    14 april 1983 förordnat reg.rådet Stig Nordlund att vara ordf. på avd. i reg.rätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    17 mars 1983 utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Anders Hedström att vara hovr.lagman i hovr. samt
    24 mars 1983 till hovr.ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Håkan Julius, Kerstin Nyberg, Hans Nyström, Björn Svanberg och Ingegerd Thuresson, i Göta hovr. fisk. Svante Swantesson samt i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Bengt Sjövall.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    24 mars 1983 till kammarrättsass. förordnat, i kammarrätten i Göteborg fisk:a John Erik Mattsson och Lars Bergström samt i kammarrätten i Jönköping fisk. Bengt Almebäck.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    17 mars 1983 utnämnt chefsrådm. i Norrköpings tr Georg Danckwardt att vara lagman i tr,
    s.d. utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Växjö Olle Palenius att vara lagman i Ronneby tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bo Rolfson att vara rådm. i Göteborgs tr,
    s. d. utnämnt förs.rättsrådet och vice ordf. på avd. hos förs.rätten för Södra Sverige Hans-Erik Jonasson att vara rådm. i Falköpings tr,

 

400 Personalnotiser    s.d. utnämnt ass. i kammarrätten i Göteborg Bengt Gustavsson att vara rådm. i Alingsås tr samt
    s. d. utnämnt extra rådm. i länsrätten i Norrbottens län, ass. i hovr. f. Övre Norrland Hans Brusewitz att vara rådm. i Luleå tr.