VAGN GREVE, OLE INGSTRUP & SV. GRAM JENSEN. Strafansvar. En oversigt over sanktionerne og strafbetingelserne. Köpenhamn 1982. Juristforbundets forlag. 190 s.

 

Denna lilla bok, som ingår i kurslitteraturen för den danska socionomutbildningen, behandlar översiktligt de allmänna ansvarsbetingelserna, de särskilda brottstyperna i huvuddrag ävensom sanktionssystemet. För den svenske juristen är den framför allt nyttig som en fyllig introduktion till dansk straffrätt. Den torde härvidlag ge samma service som Andenæs' framställning i Knophs Oversigt over Norges rett — en service som för våra skandinaviska kollegerges av Agge-Thornstedt i Norstedts juridiska handbok.
 

G. E.

 

KÅRE BØDAL. 350. Narkoselgere. Oslo-Bergen-Tromsø 1982. Universitetsforlaget. 259 s. Nkr. 145,00.

 

Denna undersökning avser de mer eller mindre professionella narkotikaförsäljare som i Norge dömts jämlikt straffelovens 162 § (motsvarande 3 § narkotikastrafflagen) under tiden 1968—1980. Flertalet av dem var unga män som själva missbrukade narkotika. Undersökningen beskriver deras sociala bakgrund, verksamhet och utveckling. Vissa mindre delar av klientelet redovisas genom några mer individuella fallstudier, vilka gör boken i dessa delar särskilt intressant och levande. Beträffande drygt hälften av de undersökta säljarna redovisas en uppföljning i form av en efterundersökning. Denna visar att flera av säljarna med stigande mognad och insikt sökt sig från den missbruksmiljö de hjälpt till att bevara. Att, som redovisas i boken, en väsentlig faktor för denna utveckling utgörs av graden av tillvänjning till narkotika synes knappast vara ett överraskande forskningsrön.
 

G. E.

 

8 Jfr Staffan Rylander, Juridik och socialt arbete: Kritik av den antirättsliga vågen, SvJT 1976 s. 660 ff.