Nytt regeringsråd. Regeringen har utnämnt f. d. statssekreteraren i kommundepartementet. kammarrättslagmannen i kammarrätten i Göteborg Elisabeth Palm att vara regeringsråd.
    Elisabeth Palm är född 1936 i Helsingborg. Efter jur.kand.-examen i Uppsala 1959 tjänstgjorde hon vid Uppsala universitet 1959—60 och vid länsstyrelsen i Värmlands län 1960-61. Under åren 1962-64 fullgjorde hon tingstjänstgöring och började därefter i hovrätten för Västra Sverige där hon blev fiskal 1965 och assessor 1971. Elisabeth Palm utnämndes 1972 till kammarrättsråd och 1979 till kammarrättslagman i kammarrätten i Göteborg. Hon var 1978—79 expeditionschef i dåvarande kommundepartementet och 1979—82 statssekreterare i samma departement.
    Elisabeth Palm har haft ett flertal offentliga uppdrag. Bl. a. var hon sakkunnig i kommundepartementet åren 1976—78. Hon var 1979—81 särskild utredare i kvinnoprästutredningen, 1980—82 ordförande i stat-kommungruppen och 1979—82 vice ordförande i styrelsen för statens institut för personaladministration och personalutbildning (SIPU). Vidare har hon varit sakkunnig i länsdomstolskommittén. Hon är sedan 1978 sakkunnig i förvaltningsrättsutredningen.

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    21 april 1983 förordnat hovr.pres. Carl-Ivar Skarstedt att vara särskild utredare i utredningen med uppgift att se över reglerna om häktning och anhållande m. m. samt till sakkunniga i utredningen förordnat länsåkl. Folke Ljungwall, byrådir. Anders Lundberg, adv. Peter Nobel och överint. Hans Wranghult,
    28 april 1983 förordnat fisk. i Svea hovr. Anna Espmark att biträda som sakk. i dep:t,
    s. d. förordnat hovr.ass. Sven-Erik Gerdin att vara sekr. i utredningen m. uppgift att se över reglerna om häktning och anhållande m. m. samt
    2 maj 1983 i kommittén med uppdrag att utreda vissa frågor om samernas ställning i Sverige förordnat, till ordf. bostadsdomaren Hans-Åke H angberg, till ledamöter riksdagsledamöterna Karl-Erik Häll och Martin Olsson, till sakkunniga Ulla Barruk, renägaren Nikolaus Stenberg och hemmansägaren Tage Östergren, till experter hovr.ass:a Sigurd Heuman och Hans Petterson, dep.sekr. Gunnel Stenqvist och Ingvar Åhrén samt till sekr.hovr.ass. Tore Ljungkvist. Statsrådet Ingvar Carlsson har
    12 april 1983 förordnat hovr.ass. Ulf Andersson och hovr.fisk. Conny Jörneklint att vara sekr. i kommissionen mot ekonomisk brottslighet samt
    19 april 1983 förordnat uppbördsdir. Anders Englund och prof. Hans Thornstedt att vara experter i nämnda kommission.

 

Domstolsverket. Regeringen har
    5 maj 1983 förordnat byråchefen vid domstolsverket Tomas Stahre att vara e. o. byråchef vid organisationsenheten i domstolsverket samt
    s. d. förordnat t. f. byråchefen vid domstolsverket, ass. i Göta hovr. Karl-Axel Bladh att vara byråchef vid verket.