504 PersonalnotiserHovrätterna. Regeringen har
    5 maj 1983 utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Lennart Sjögreen att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. utnämnt byråchefen vid domstolsverket Tomas Stahre och kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Hans Ericsson att vara hovr.råd i Göta hovr. samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Kjell Björnberg att vara hovr.råd i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    5 maj 1983 utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Björn Bryngelsson att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    5 maj 1983 utnämnt rådm. i Östersunds tr Hans-Ture Skoglund att vara lagm. i Svegs tr,
    s. d. utnämnt rev.sekr. Urban Loinder att vara rådm. i Handens tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Kaspars Berzins att vara rådm. i Sthlms tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Göran Ewerlöf att vara rådm. i Södertälje tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Hallsbergs tr Stefan Idefelt att vara rådm. i Kalmar tr samt
    s. d. förordnat ass:a i Svea hovr. Anders Kinberg, Lars Ivarsson och Folke Hammarström att inneha långtidsvik. på tjänster som rådm. i Sthlms tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    5 maj 1983 förordnat polismäst. Bengt Erlandsson att fortf. t. o. m. 30 juni 1989 vara polismäst. i Gbgs dt,
    11 maj 1983 förordnat polisint. i Enköpings dt Åke Floryd att vara polismäst. i dt samt
    19 maj 1983 förordnat polisöverint. i Sthlms dt Sune Sandström att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i dt.