668 PersonalnotiserKammarrätterna. Regeringen har
    18 aug. 1983 utnämnt t. f. kammarrättsrådet i kammarrätten i Jönköping Gösta Falkelius att vara kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Hans Kareld att vara kammarrättsråd i kammarrätten samt
    8 sept. 1983 utnämnt dep.rådet i finansdep:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Per Anclow att vara kammarrättslagman i kammarrätten i Sthlm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    18 aug. 1983 utnämnt rådm. i Örnsköldsviks tr Arne Westlander att vara lagman i tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Nils Frödeberg att vara rådm. i Oskarshamns tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Halmstads tr Per Assarson att vara rådm. i Helsingborgs tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Växjö tr Rolf Hammarström att vara rådm. i Landskrona tr,
    s. d. utnämnt krigsrådet vid försvarets civilförvaltning Hans Tillberg att vara rådm. i Karlstads tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Håkan Envall att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Huddinge tr samt
    25 aug. 1983 utnämnt juristen vid allmänna adv.byrån i Linköping, ass. i Göta hovr. Fredrik Hulterström att vara rådm. i Hallsbergs tr.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    25 aug. 1983 förordnat polismäst. i Mölndals dt Evert Hagne att inneha långtidsvik. på tjänsten som länspolischef i Göteborgs och Bohus län.

 

Kriminalvården. Regeringen har
    15 sept. 1983 förordnat skyddskons. Leif Ornell att vara krim.vårdsdir. i krim.vårdens Växjöregion.