Finansdepartementet. Regeringen har
    22 sept. 1983 förordnat t. f. dep.råden i finansdep:t Björn Jonsson, Lars Mathlein, Alf Nilsson och Svante Öberg att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Bodil Hulgaard och ass. i kammarrätten i Sthlm Johan Salsbäck att inneha långtidsvik. på tjänster som dep.råd i finansdep:t.

 

Jordbruksdepartementet. Regeringen har
    22 sept. 1983 förordnat dep.rådet i jordbruksdep:t Karl Olov Öster att vara exp.chef i dep:t,
    s. d. förordnat t. f. statssekr. i jordbruksdep:t, ass. i Svea hovr. Arne Kardell att vara rättschef i dep:t,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Rolf Strömberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som rättschef i jordbruksdep:t,
    s. d. förordnat dep.sekr. i jordbruksdep:t Kristina Granlund att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat byråchefen vid skogsstyrelsen Anders Holmgren att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    29 sept. 1983 förordnat avd.dir. Mona Danielsson att vara dep.råd i arbetsmarknadsdep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    29 sept. 1983 förordnat t. f. rev.sekr:a Gunilla Persson och Erik Ternert att vara rev. sekr. samt
    20 okt. 1983 förordnat ass. i Svea hovr. Lena Berke att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    13 okt. 1983 förordnat t. f. reg.rättssekr:a Monica Högg, Ewa Hubinette och Sture Lindgren att vara reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat ass:a i kammarrätten i Sundsvall Lars Höijertz och Jan Klippmark samt ass. i kammarrätten i Göteborg Ole Riis att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    22 sept. 1983 utnämnt rättschefen i jordbruksdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Olof Köhl att vara hovr.lagman i hovr. samt
    29 sept. 1983 till hovr.assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk:a Jack Hammendal och Bjarne Ornstedt, i Göta hovr. fisk:a Lars Dahlstedt och Hans Strandberg, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk. Frank Orton, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Christer Karphammar och Robert Östberg, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Curt A. Berg samt i hovr. f. Övre Norrland fisk:a Karl Bergkvist och Ingemar Celander.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    29 sept. 1983 till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk. Hans Larsberger, i kammarrätten i Göteborg fisk:a Åke Belfrage och Olle Stenman samt i kammarrätten i Sundsvall fisk. Ulla Perttu.

 

Polisväsendet. Regeringen har
20 okt. 1983 förordnat polissekr. i Falu dt Bo Johansson att vara polismästare i Svegs dt.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har
    20 okt. 1983 förordnat kammaråkl. i Sthlms dt Birgit Thunved att vara länsåkl. vid länsåkl.mynd. i Sthlms o. Gotlands län.