Notiser 77Karl Fredrik Almqvist avled 14 febr. 1982. Han var född 6 dec. 1906 i Bryssel och avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1929. 1931 inträdde han i UD som attaché och 1945 blev han byråchef i UD. 1955 utsågs han till biträdande chef för UD:s rättsavdelning. Han var Sveriges sändebud i Prag och Budapest 1959—62, i Tokyo och Seoul 1962—70 samt i Lissabon 1970-72.

 

Gösta Berglund avled 11 mars 1982. Han var född 11 maj 1895 i Skånela, Stockholms län, avlade stud. ex. 1913 och jur. kand. ex. i Stockholm 1918. Efter tingstjänstgöring anställdes han vid överståthållarämbetet där han blev polisdomare 1936. 1948 överfördes denna befattning till Stockholms rådhusrätt där han innehade den till 1962.

 

Torsten Wilhelm Dufwa avled 15 mars 1982. Han var född 12 aug. 1895 i Stockholm, avlade stud. ex. 1914 och jur. kand. ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev hovrättsråd 1933. 1941 blev han häradshövding i Aspelands och Handbörds domsaga.

 

Gösta Bäärnhielm avled 21 mars 1982. Han var född 6 sept. 1890 i Stockholm, avlade stud. ex. 1909 och jur. kand. ex. i Uppsala 1914. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt inträdde han 1918 i Göteborgs rådhusrätt, där han blev rådman 1935 och borgmästare 1944.

 

Erik Matz avled 24 mars 1982. Han var född 28 april 1920 i Rättvik, avlade stud. ex. 1940 och jur. kand. ex. i Stockholm 1954. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Rättvik och blev ledamot av samfundet 1959.

 

Börje Magnus Folker avled 24 mars 1982. Han var född 2 sept. 1905 i Karlskrona, avlade stud. ex. 1925 och jur. kand. ex. i Stockholm 1932. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring som advokat övergick han till tjänster inom Eskilstuna kommun.

 

Nils August Hjalmar Swedberg avled 30 mars 1982. Han var född i Borås 7 mars 1902, avlade stud. ex. 1921 och jur. kand. ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot av samfundet 1945.

 

Gösta Rikard Sellergren avled 7 april 1982. Han var född 30 aug. 1894, avlade stud. ex. 1913 och jur. kand. ex. i Stockholm 1923. Han ägnade sig åt advokatverksamhet i Stockholm och blev ledamot av samfundet 1939.