79Ny justitieminister. I samband med att regeringen Fälldin efterträddes av regeringen Palme utsågs generaldirektören i postverket Ove Rainer till justitieminister.
    Justitieminister Rainer är född i Gävle 1925. Han avlade jur. kand. ex. i Stockholm 1949. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1959 och hovrättsråd 1969. 1962 blev han lagbyråchef i justitiedepartementet, 1964 t. f. expeditionschef och 1965 statssekreterare där. 1973 utnämndes han till generaldirektör och chef för postverket.
    Rainer har haft ett antal offentliga uppdrag, bl. a. som ordförande i samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet, i 1967 års polisutredning och i brottsförebyggande rådet.

 

Nytt justitieråd. Regeringen har utnämnt statssekreten i justitiedepartementet Bo Broomé till justitieråd.
Justitierådet Broomé är född 1936 och avlade jur. kand. ex. 1962. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge där han blev assessor 1974 och hovrättsråd 1980. Åren 1969-72 var Broomésekreterare i grundlagberedningen och 1972—76 sakkunnig i justitiedepartementet. 1977 blev han departementsråd där, 1979 rättschef och 1981 statssekreterare.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    25 okt. 1982 förordnat lagm. Lars-Olov Hillerudh att vara särskild utredare i utredningen med uppgift att se över riksåklagarens kansli och 29 okt. 1982 förordnat distr. åkl. Christer Ström att vara sekr. i utredningen samt
    11 nov. 1982 förordnat led. av riksdagen Arne Nygren att vara ordf. i 1981 års polisberedning.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    30 sept. 1982 förordnat ass. i Svea hovr. Eva Wahlberg och ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Anders Nilsson att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänster som rev. sekr. samt
    14 okt. 1982 förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Kjellkvist att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev. sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    30 sept. 1982 till hovr. ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Kerstin Andersson, Magnus Eriksson, Mats Jender och Ulf Christiansson, i Göta hovr. fisk. Håkan Klagsmark, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Kenneth Lundström, Tommy Hed, Per Eriksson och Bengt Rosqvist, i hovr. f. Västra Sverige fisk. Per Westerling samt i hovr. f. Nedre Norrland fisk:a Håkan Asklund och Harry Steinmann,
    28 okt. 1982 utnämnt rådm. i Luleå tr Claes Rundgren att vara hovr. råd i Göta hovr.,
    25 nov. 1982 utnämnt hovr. rådet i Göta hovr. Ulla Maiander att vara hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s. d. till hovr. råd i Svea hovr. utnämnt kanslichefen i högsta domstolen Sven Leanderdep. rådet i socialdep:t Lars Hultstrand och rådm. i Sthlms tr Nils Genell,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Göran Olsson att vara hovr. råd i hovr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Gbgs tr Rolf Elfving att vara hovr. råd i hovr. f. Västra Sverige samt
    s. d. utnämnt försäkr. rättsrådet och v. ordf. på avd. hos förs. rätten för Norra Sverige Runar Viksten att vara hovr. råd i hovr. f. Övre Norrland.