80 PersonalnotiserKammarrätterna. Regeringen har
    30 sept. 1982 förordnat fisk:a i kammarrätten i Jönköping Bo Lundgren och Janåke Kvennberg att vara ass. i kammarrätten samt
    25 nov. 1982 utnämnt hovr. rådet i hovr. f. Västra Sverige Gunnar Dyhre att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Gbg.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    28 okt. 1982 till rådmän i Huddinge tr utnämnt avd. dir vid statskontoret, ass. i Svea hovr. Bengt Sjögren och rev. sekr., ass i Svea hovr. Carl Eric Lawass,
    s. d. utnämnt rev. sekr. Lars Qwist att vara rådman i Nacka tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Gunnar Holmgren att vara rådman i Sollentuna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars-Göran Klemming att vara rådman i Värnamo tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Fredrik Chambert att vara rådman i Lidköpings tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Alvå att vara rådman i Lunds tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Rolf Trulsson att vara rådman i Trelleborgs tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Viveka Nordström att vara rådman i Alingsås tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Anders lacobaeus att vara rådman i Varbergs tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådmannen i Alingsås tr Peter Ingvarsson att vara rådman i Mölndals tr,
s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bo Nilsson att vara rådman i Karlstads tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Staffan Werner att vara rådman i Lycksele tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Tore Ljungkvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådman i Göteborgs tr,
    25 nov. 1982 utnämnt assessorerna i Svea hovr. Rolf Dahlgren och Lars-Göran Jerrstedt att vara rådmän i Sthlms tr,
s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Göran Eriksson att vara rådman i S. Roslags tr samt
s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Jan-Erik Oja att var rådman i Bollnäs tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    28 okt. 1982 förordnat länsrättsass. i lr i Gävleborgs län Ingvar Modig att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådman i lr i Jämtlands län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har
    28 okt. 1982 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Harry Steinmann att vara hyresråd i hyresnämnden i Stockholm.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    5 nov. 1982 förordnat distr. åkl. i Växjö dt Bengt Kviele att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Norrköpings dt.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    25 nov. 1982 förordnat t. f. polisöverint., byråchefen vid rikspolisstyrelsen Hans Wranghult att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Sthlms dt.

 

Kronofogdemyndigheterna. Regeringen har
    4 nov. 1982 förordnat kronofogden i Kristianstads dt Bengt Olson att vara kronofogde i Växjö dt,
    25 nov. 1982 förordnat t. f. kronofogden i Huddinge dt Birgitta Stenberg att vara kronofogde i dt,
    s. d. förordnat kronofogdesekr. i Göteborgs dt Sture Karlsson att inneha långtidsvik. på tjänst som kronfogde i dt samt
    s.d. förordnat kronofogdesekr. i Västerås dt Bengt Loquist att inneha långtidsvik. på tjänst som kronofogde i Köpings dt.