Justitiedepartementet. Regeringen har
    26 nov. 1987 förordnat dep.rådet i justitiedep:t, hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Göran Regner att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänst som rättschef i dep:t,
    s.d. förordnat verksjuristen i rikspolisstyrelsen Olof Egerstedt att inneha långtidsvik.på tjänst som dep.råd i dep:t,
    17 dec. 1987 förordnat kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Marianne Eliason att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i dep:t samt
    7 jan. 1988 förordnat ass. i Svea hovr. Lena Berke att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i justitiedep:t.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringen har
    3 dec. 1987 förordnat föredraganden i riksdagens justitieutskott, hovr.ass. Gertrud Holmquist att vara rättschef i arbetsmarknadsdep:t.

 

Civildepartementet. Regeringen har
    17 dec. 1987 förordnat avd.dir Agneta Dreber att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i civildep:t.

 

Högsta domstolen. Högsta domstolen har 25 nov. 1987 till t. f. rev. sekr. förordnat ass.i Svea hovr. Gustaf Lindstedt, advokatfisk. Ingrid Backlund, ass i Göta hovr. Hans Günther och ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt Rosqvist.

 

Regeringsrätten. Regeringsrätten har
    7 dec. 1987 förordnat kammarrättsass. Bo Lundgren att vara t. f. reg.rättssekr.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har
    3 dec. 1987 förordnat avd. chefen Björn Weibo att vara general dir. och chef för kriminalvårdsstyrelsen.

 

Försäkringsöverdomstolen. Regeringen har
    10 dec. 1987 utnämnt dep. rådet. i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Anita Meyerson att vara försäkringsdomare i försäkringsöverdomstolen.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    26 nov. 1987 utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Göteborg, tillika chef f. nämndenskansli, Inge Lindqvist att vara hovr. lagman i hovr. f. Västra Sverige,
    s.d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Göteborg Kent Sundqvist att vara hovr. råd i hovr. f. Västra Sverige,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Kjell Persson att vara hovr. råd i hovr.,
    10 dec. 1987 till hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt hovr. rådet i hovr. Lars-Göran Engström och rådm. i Landskrona tr. GerdtWikstrand samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lars-Göran Abelson att vara hovr. råd ihovr.
    Svea hovr. har till hovr. assessorer förordnat, 16 dec. 1987 fisk:a Per-Erik Andersson, Anna Espmark, Göran Anér och Göran Schäder samt 17 dec. 1987 fisk. Per Backström.
    Göta hovr. har 11 nov. 1987 förordnat fisk. Per Persson till hovr.ass.
    Hovr. över Skåne o Blekinge har till hovr. assessorer förordnat, 21 okt. 1987 fisk.Lennart Svensäter och 1 dec. 1987 fisk. Ulf Landin.
    Hovr. f. Nedre Norrland har till hovr. assessorer förordnat, 28 sept. 1987 fisk:a Ola Pettersson och Peter Stangendahl samt 30 nov. 1987 fisk. Nils Rinander.