DOLLY RICHTER-HANNES, RALF RICHTER & NORBERT TROTZ. Seehandelsrecht. Berlin 1987. Transpress Verlag für Verkehrswesen. 360 s.

 

När första upplagan av detta arbete utkom fanns det skäl att framhålla, hur intressant den östtyska sjörätten är för oss och hur välinformerade författarna var om de västliga sjörättssystemen (SvJT 1979 s. 217). Sedan dess har alla tre författarna gjort sig ytterligare kända som sitt lands delegater på olika internationella konferenser. Det präglar i ännu högre grad den andra upplagan, att de själva är inblandade i internationellt lagstiftningsarbete och att framställningen till ytterlighet kunnat hållas aktuell. Sådant som UNCITRAL's terminalprojekt och CMI's arbete med sea way bills uppmärksammas, bara för att nämna några saker. En bra bok har blivit ännu bättre. Kanske bör man också uttrycka sin tacksamhet över att denna upplaga till sin omfattning inte är större än den första — det är en stor konst att stryka i en gammal text för att få plats med allt det nya!
Kurt Grönfors