Nya justitieråd
Regeringen har utnämnt Sveriges ambassadör i Haag Hans Danelius till justitieråd.
    Hans Danelius är född 1934 i Stockholm. Efter jur.kand. examen i Stockholm 1955 och tingstjänstgöring blev han fiskal i Svea hovrätt 1961. Han tjänstgjorde 1964—67 vid den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg och blev 1968 assessor i Svea hovrätt. Han var 1968—71 sakkunnig i justitiedepartementet, varefter han tjänstgjorde i utrikesdepartementet först som biträdande chef och sedan 1975 som chef för departementets rättsavdelning. Han var ambassadör i Haag 1984-88.
    Hans Danelius har haft många internationella uppdrag och har representerat Sverige vid olika internationella konferenser och bilaterala förhandlingar. Han är sedan 1982 medlem av Permanenta skiljedomstolen i Haag och sedan 1983 medlem av den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Han var redaktionssekreterare i Svensk Juristtidning 1967—73 och var redaktör för tidskriften 1973—84. Han promoverades 1988 till jur. hedersdoktor vid Stockholms universitet.

 

Personalnotiser 669Regeringen har utnämnt lagmannen i Uppsala tingsrätt Bengt Lambe till justitieråd.
    Bengt Lambe är född 1931. Efter jur. kand. examen 1954 och tingstjänstgöring 1955—57 började han 1958 i Svea hovrätt där han blev fiskal 1959 och assessor 1966. Han utnämndes 1974 till hovrättsråd i hovrätten för Nedre Norrland. Bengt Lambe tjänstgjorde 1965—74 som föredragande hos justitiekanslern och var byråchef där under åren 1974—77. Han förordnades 1977 till departementsråd i justitiedepartementet, där han var chef för processrättsenheten, och utnämndes 1980 till lagman i Uppsala tingsrätt.
    Bengt Lambe har haft flera offentliga uppdrag. Bl. a. var han 1976—78 expert i JKutredningen, 1978—80 sakkunnig i tvångsmedelskommittén, 1971 — 75 biträdande jurist hos riksdagens talman och 1983—86 ordförande i beslutsnämnden i Uppsala länslandsting. Han är sedan 1981 ordförande i övervakningsnämnden i Uppsala och sedan 1984 ledamot av domkapitlet i Uppsala.