Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    2 maj 1988 förordnat f. d. reg.rådet Bengt Wieslander att vara särskild utredare i utredningen m. uppdrag att utreda frågor om leasing av fast och lös egendom samt förordnat kammarrättsass. Eva Lenberg Karlsson att vara sekr. i utredningen,
    9 juni 1988 förordnat hovr.ass. Carina Klint Stävberg att biträda i dep:t som rättssakkunnig,
    11 juli 1988 förordnat hovr.ass. Göran Anér att biträda i dep:t som rättssakkunnig,
    9 sept. 1988 förordnat chefsrådm. Åke Rehnström och den 14 sept. 1988 förordnat statsåkl. Krister Waern att som sekr. biträda landshövdingen Gösta Gunnarsson som skall utreda vissa frågor om säkerhetsskydd m. m. kring statsminister Olof Palme.
    19 sept. 1988 förordnat kammaråkl. Agneta Isborn Lind att som sakk. biträda i dep:t,17 okt. 1988 förordnat hovr. lagm. Trygve Hellners att vara särskild utredare i utredningen m. uppdrag att utreda vissa frågor på den konkursrättsliga lagstiftningensområde samt 3 nov. 1988 förordnat hovr.ass. Östen Mandelholm att vara sekr. i utredningen,
    11 nov. 1988 förordnat hovr.ass. Anne Bratt att som rättssakkunnig biträda i dep:t samt
    17 nov. 1988 förordnat assistentåkl. Kathrin Flossing att som ämnessakkunnig biträda i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    10 nov. 1988 förordnat t. f. rådm. i Västerviks tr, rev.sekr. Bengt-Åke Engström att vara kanslichef i högsta domstolen.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    27 okt. 1988 förordnat reg.rådet Göran Wahlgren att vara ordf. på avd. i regeringsrätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    25 aug. 1988 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt byråchefen hos justitiekanslern, ass. ihovr. Nils-Olof Berggren, rättschefen i industri dep:t, ass. i hovr. Per Erik Lindeberg,exp.chefen i bostadsdep:t, ass. i hovr. Nina Pripp, bostadsdomaren, ass. i hovr. Claes Örn,rådm. i Sthlms tr Claes Djurberg och kanslirådet i miljö- och energidep:t, ass. i hovr. MatsEricson,
    29 sept. 1988 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Björnberg att fullgöra göromål som ank. på innehavaren av tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,13 okt. 1988 utnämnt ass. i Svea hovr. Barbro Röst Andréasson att vara hovr.råd i hovr.,17 nov. 1988 utnämnt rättschefen i bostadsdep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Lars UnoDidón att vara hovr. lagman i hovr. samt
    s. d. utnämnt dir. i bankinspektionen Göran Svensson att vara hovr.råd i hovr. f. VästraSverige.

 

Personalnotiser 671    Svea hovrätt hart 21 sept. 1988 till hovr.assessorer förordnat fisk:a Ingrid Andersson, Ulla Bergendal, Håkan Berglin, Catharina Hallenberg, Rune Johansson, Krister Malmsten och Rose Thorsén.
    Göta hovrätt har till hovr.assessorer förordnat, 6 sept. 1988 fisk:a Gunilla von Beetzen och Lars-Erik Clevesköld samt 7 okt. 1988 fisk:a Ulf Johansson och Mats Orstadius.
    Hovr. över Skåne o. Blekinge har till hovr.assessorer förordnat, 2 sept. 1988 fisk. Marianne Karlsson och 30 sept. 1988 fisk. Kerstin Romeling Hardgren.
    Hovr. f. Nedre Norrland har förordnat fisk. Göran Simonsson att vara hovr.ass.