Personalnotiser

 

Hovrätterna. Regeringen har 17 maj 1990 utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Leif Similä att vara hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland.
    Svea hovrätt har 16 maj t. hovr.ass. förordnat fisk:a Per Håkansson o. Gunnar
Lavett.
    Hovrätten över Skåne o. Blekinge har 1 maj t. hovr.ass. förordnat fisk. Cecilia
Gilljam.
    Hovrätten f. Nedre Norrland har 1 maj t. hovr.ass. förordnat fisk. Karl-Ivar
Andersson.

 


Kammarrätterna. Regeringen har 17 maj 1990 utnämnt chefsrådm. i lr. i Sthlms län Margarethe Sundelin att vara kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Sthlm, s. d. utnämnt kammarr.rådet i kammarr. i Sthlm Kerstin Grimby att vara kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr., s. d. utnämnt t.f. kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Göteborg, rådm. i lr. i Kopparbergs län Roland Nordberg att vara kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr., 31 maj utnämnt regeringsr.sekr:a Birgitta Ganting o. Thomas Wijkman att vara kammarr.råd i kammarr. i Sthlm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 19 april 1990 utnämnt rådm. i Kristinehamns tr. Svante Carlsson att vara lagman i tr., s. d. utnämnt rådm. i Göteborgs tr. Bengt Björklund att vara chefsrådm. i tr., s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Alf Andersson att vara kanslichef i Sthlms tr., 24 april utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Andersson att vara rådm. i Uppsala tr., 10 maj utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Bertil af Klinteberg att vara lagman i Arvika tr., s. d. utnämnt civiling. Åke Ekwall att vara fastighetsråd i tingsrätterna, 17 maj utnämnt rådm. i Jakobsbergs tr. Nils Widborg att vara lagman i tr., s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Kristina Lövgren att vara rådm. i Handens tr., s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bert Ehn att vara rådm. i Karlstads tr., s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Hedemora tr. Mats Friberg att vara rådm. i Falu tr., s. d. utnämnt t.f. rådm. i Falu tr., rådm. i lr. i Kopparbergs län Måns Uddenberg att vara rådm. i tr., s. d. förordnat t.f. rådm. i Bollnäs tr. Christer Thornefors att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Eskilstuna tr., 23 maj utnämnt o. förflyttat lagmannen i Svegs tr. Hans-Ture Skoglund att vara lagman i Västerås tr., s. d. utnämnt t.f. lagmannen i Leksands tr., rådm. i Falu tr. Göran Swartling att vara lagman i Leksands tr., s. d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Jan-Olof Rehnberg att vara lagman i Karlshamns tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har 19 april 1990 förordnat rådm. i lr. i Värmlands län Håkan Nordling att inneha ett långtidsvik. på tjänsten som lagman i lr., 17 maj förordnat t.f. rådm. i lr. i Jämtlands län Bo Thornberg att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr. i Värmlands län.

 

Åklagarväsendet.
    Riksåklagaren har 30 mars 1990 förordnat distrikstsåkl. vid åkl.mynd. i Skellefteå Carl Gustaf Alm att vara chefsåkl. i distriktet.

404

Polisväsendet. Regeringen har 19 april 1990 förordnat polisintendenten Margaretha Linderoth vid polismynd. i Huddinge att vara polismästare vid mynd., 10 maj förordnat byråchefen vid rikspolisstyr. Jörgen Almblad att vara polisöverintendent vid samma mynd., 17 maj förordnat polisöverintendenten Holger Radner vid polismynd. i Malmö att vara polismästare vid polismynd. i Helsingborg, s. d. förordnat t.f. polismästaren vid polismynd. i Skara Johan von Sydow att vara polismästare vid mynd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 321 — 404) har medverkat bl. a. Anders Victorin, professor vid Stockholms universitet Hannu Tapani Klami, professor vid Uppsala universitet Magnus Pfannenstill, advokat i Malmö Rolf H. Lindholm, juris doktor och ambassadråd Nairobi Göran Lambertz, assessor i Svea hovrätt Lotta Westerhäll, professor vid Lunds universitet Carl Martin Roos, professor vid Stockholms universitet Marie Svendenius, byrådirektör på brottskadenämnden Ingemar Persson, fiskal i Svea hovrätt Mikael Mellqvist, fiskal i Svea hovrätt