AIDA:s åttonde världskongress
AIDA är förkortningen för Association Internationale de Droit des Assurances. I samarbete med de övriga nordiska AIDA-avdelningarna kommer den danska avdelningen av AIDA att arrangera AIDA:s åttonde världskongress i Köpenhamn den 18–22 juni 1990.
    Huvudämnen vid världskongressen blir ”Damage from International Disaster in the Light of Tort and Insurance Law” och ”The Financial Supervision of Insurance Companies with a special View to the Financial Resources required for Insurance Operations”.
    Kongressavgiften för deltagare är DKK 4 800 (om den erläggs senast den 1 mars 1990, därefter är den DKK 5 500). Närmare upplysningar, kongressprogram, anmälnings- och hotellbokningsformulär kan erhållas genom DIS Congress Service Copenhagen A/S, Linde Allé 48, DK–2720 Vanlöse, tel. 00945-31 71 22 44, eller genom svenska avdelningens sekreterare, Leif Ekstedt, Trygg-Hansa, 106 26 Stockholm, tel 08-785 23 29, eller genom Margareta Dymér, samma adress, tel. 08-785 27 10. nämnden