Personalnotiser

Hovrätterna. Regeringen har 20 dec. 1990 utnämnt advokaten Toni Radtke att vara hovr.råd i Göta hovr., 24 jan. 1991 t. hovr. råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt kanslirådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Göran Rosenberg och hovr.rådet i Svea hovr. Hans Palmcrantz, s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Per Urell att inneha en tidsbegränsad tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd. i hovrätten, s. d. t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt s.f. konsumentombudsmannen, ass. i Svea hovr. Per Eklund och ass. i hovr. f. Övre Norrland Roland Halvorsen.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har 1 febr. 1991 t. hovr.ass. förordnat
fisk:a Maths Göransson o. Roberth Nordh.

Kammarrätterna. Regeringen har 20 dec. 1990 utnämnt kammarr.rådet i kammarr. i Sundsvall Christer Sjödin att vara kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarrätten, s. d. utnämnt regeringsr.sekr. Carl-Otto Schéle att vara kammarr.råd i kammarr. i Sthlm, s. d. utnämnt ass. i kammarr. i Sundsvall Gunnar Mobacke att vara kammarr.råd i kammarrätten,

Tingsrätterna. Regeringen har 20 dec. 1990 utnämnt ass. i Svea hovr. Per-Erik Andersson att vara rådm. i Huddinge tr., s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Claes Djurberg att vara rådm. i Sthlms tr., s. d. utnämnt t.f. rådm. i Sthlms tr ass. i Svea hovr. Björn Svanberg att vara rådm. i tr., s. d. utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Göran Svensson att vara rådm. i Jönköpings tr., 10 jan. 1991 utnämnt rådm. i Huddinge tr. Jan Petersson att vara chefsrådm. i tr., 24 jan. förordnat t.f. rådm. i Göteborgs tr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Ulla
Kragh Munck att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr.,
31 jan. 1991 utnämnt rådm. i Helsingborgs tr. Per Assarson att vara chefsrådm. i tr., s. d. förordnat rådmännen i Sthlms tr. Gillis Zingmark, Berith Söderberg o. Lena
Ekman att inne långtidsvik. på tjänster som chefsrådmän i tr.,
7 febr. utnämnt ass. i Svea hovr. Martin Lindgren att vara rådm. i Piteå tr.

Länsrätterna. Regeringen har 31 jan. 1991 utnämnt rådm. i lr. i Skaraborgs län Hans-Jörgen Andersson att vara lagman i lr., s. d. utnämnt regeringsr.sekr. Rolf Johansson att vara rådm. i lr. i Älvsborgs län.

Hyresnämnderna. Regeringen har 20 dec. 1990 utnämnt t.f. revisionssekr., ass. i Svea hovr. Måns Edling att vara hyresråd i hyresnämnden i Sthlm.

Åklagarmyndigheterna. Regeringen har 31 jan. 1991 utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Birgitta Cronier att vara chefsåkl. vid mynd.,

160 Notiser SvJT 1991 s. d. förordnat distriktsåkl. vid åkl.mynd. i Östersund Bertil Månsson att vara statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Härnösand.

Justitiekanslern. Regeringen har 10 jan. 1991 förordnat kanslirådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Övre Norrland, Bertil Wennberg att tills vidare var byråchef hos JK.

Riksdagens ombudsmän har förordnat hovr.ass. Inger Konradsson o. kammarr.ass. Mats Törnered att fr. o. m. den 1 febr. 1991 vara föredragande hos JO.