PersonalnotiserDanmarks Højesteret
Højesterets præsident, Peter Christensen, har efter at være fyldt 70 år taget sin afsked med udgangen af januar 1991.
    Højesteretspræsident Peter Christensen blev efter sin embedseksamen i 1945 ansat i justitsministeriet, hvor han afbrudt af tjeneste som politifuldmægtig i Tønder 1948–1950 og som konstitueret direktør for fængelsvæsenet 1965–1968, gjorde tjeneste til 1968, da han blev politidirektør i København. I 1975 blev han dommer i Højesteret og i 1981 rettens præsident.
    Som ny præsident er udnævnt højesteretsdommer Niels Pontoppidan. Højesteretspræsident Niels Pontoppidan, der er født i 1930, blev efter embedseksamen i 1956 ansat i justitsministeriet, hvor han i 1975 blev chef for lovafdelingen. I 1982 blev han udnævnt til dommer i Højesteret.
    Landsdommerne i Østre Landsret, Torben Melchior og Per Sørensen, er udnævnt til dommere i Højesteret fra 1 februar 1991, og landsdommer i Vestre Landsret, dr. jur. Peter Blok til dommer i Højesteret fra den 1 maj 1991. K.F.

.