Personalnotiser

Kammarrätterna. Regeringen har 27 juni 1991 t. kammarr.råd i kammarr. i Göteborg utnämnt försäkringsr.rådet i försäkringsr. f. Södra Sverige Berit Nilsson, ass. i försäkringsr. f. Södra Sverige Kristina Hansson o. ass. i kammarr. i Göteborg Margaretha Ericsson, s. d. t. kammarr.råd i kammarr. i Sundsvall utnämnt ass. i försäkringsr. f. Norra Sverige Ingemar Celander, regeringsr.sekr. Ylva Johansson, t.f. rådm. i lr i Jämtlands län, länsrättsass. i lr. Olle Lindberger o. rådm. i lr. i Västerbottens län Margareta Östberg, s. d. t. kammarr.råd i kammarr. i Jönköping utnämnt försäkringsr.rådet i försäkringsr. f. Södra Sverige Marie-Louise Berg, s. d. t. kammarr.råd i kammarr. i Jönköping utnämnt på en personlig tjänst försäkringsr.rådet i försäkringsr. f. Södra Sverige Anne-Charlotte Fagerholm.
    Kammarrätten i Göteborg har t. kammarr.ass. förordnat 30 maj fisk. Rickard

Sahlsten o. 2 juli fisk. Ola Brändström.


Tingsrätterna
. Regeringen har 27 juni 1991 t. rådm. i Göteborgs tr. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Nanna Töcksberg Zelano.
    8 aug. förordnat chefsjuristen Jonny Boo att inneha ett långtidsvik. på en tjänst
som rådm. i Växjö tr., 15 aug. utnämnt rådm. i Göteborgs tr. Bengt Gustavsson att vara chefsrådm. i tr.
    29 aug. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lena Serrander att vara
rådm. i Malmö tr.

Länsrätterna. Regeringen har 27 juni 1991 t. chefsrådm. i lr. i Sthlms län utnämnt rådm. i lr. Bo Holmberg, s. d. t. chefsrådm. i lr. i Göteborgs o. Bohus län utnämnt kammarr.rådet i kammarr. i Göteborg Olle Holmstedt, s. d. t. chefsrådm. i lr. i Malmöhus län utnämnt försäkringsr. rådet o. vice ordf. på avd. i försäkringsr. f. Mellansverige Knut Sigander, s. d. t. chefsrådm. i lr. i Västerbottens län utnämnt på en personlig tjänst försäkringsr.rådet o. vice ordf. på avd. i försäkringsrätten f. Norra Sverige Åke
Wahlberg,
s. d. t. chefsrådm. i lr. i Norrbottens län utnämnt på en personlig tjänst försäkringsr.rådet o. vice ordf. på avd. i försäkringsr. f. Södra Sverige JanÅke
Kvennberg,
s. d. t. rådm. i lr. i Sthlms län utnämnt försäkringsr.rådet i försäkringsr. f. Södra Sverige Lennart Assarsson, försäkringsr.råden i försäkringsr. f. Mellansverige Gunnar Bergquist o. HansErik Nordlund, bitr. skattedir. vid riksskatteverket Anders Olsson samt. ass. i kammarr. i Sthlm Susanne Mattsson, s. d. t. rådm. i lr. i Uppsala län utnämnt t.f. försäkringsr.rådet i försäkringsr. f. Mellansverige, ass. i försäkringsr. EvaMargareta Nilsson, s. d. t. rådm. i lr. i Södermanlands län utnämnt t.f. avd.dir. i försäkringsöverdomstolen, ass. i försäkringsr. f. Mellansverige Hans Larsson o. regeringsr.sekr. Göran Gunnhagen, s. d. t. rådm. i lr. i Västmanlands län utnämnt regeringsr.sekr. Rose Bergström, s. d. t. rådm. i lr. i Kristianstads län utnämnt ass. i försäkringsr. f. Mellansverige Mats Nordenstam, s. d. t. rådm. i lr. i Malmöhus län utnämnt ass. i kammarr. i Jönköping Bengt
Almebäck o. ass. i kammarr. i Göteborg Jerry Eriksson,

656 Notiser SvJT 1991 s. d. t. rådm. i lr. i Malmöhus län utnämnt o. förflyttat rådm. i lr i Kronobergs län Lennart Malm, s. d. t. rådm. i lr. i Hallands län utnämnt kammarr.rådet i kammarr. i Sthlm Margareta Marcus, s. d. t. rådm. i lr. i Göteborgs- o. Bohus län utnämnt ass. i försäkringsr. f. Södra Sverige Lars-Peter Holmberg o. länsass. vid länsstyrelsen i Göteborgs o. Bohus län Bengt Hasselberg, s. d. t. rådm. i lr. i Älvsborgs län utnämnt ass. i försäkringsr. f. Södra Sverige Peter Kockum, s. d. t. rådm. i lr. i Skaraborgs län utnämnt ass. i försäkringsr. f. Södra Sverige Bengt Josefsson, s. d. t. rådm. i lr. i Värmlands län utnämnt ass. i försäkringsr. f. Mellansverige Joar Berglund o. ass. i kammarr. i Göteborg Kjell Johansson, s. d. t. rådm. i lr. i Kopparbergs län utnämnt föredraganden i försäkringsöverdomstolen, ass. i försäkringsr. f. Mellansverige Lennart Andersson o. länsr.ass. i lr i Kopparbergs län Peter Krantz, s. d. t. rådm. i lr. i Gävleborgs län utnämnt föredraganden i försäkringsöverdomstolen, ass. i försäkringsr. f. Södra Sverige Elisabet Andersson, s. d. t. rådm. i lr. i Västernorrlands län utnämnt ass. i kammarr. i Sthlm Kjell
Skoglund,
s. d. t. rådm. i lr. i Västerbottens län utnämnt ass. i kammarr. i Sundsvall Didrik Branting, s. d. t. rådm. i lr. i Norrbottens län utnämnt länsr.ass. i lr. i Norrbottens län Jan Lundgren, s. d. t. rådm. i lr. i Östergötlands län utnämnt ass. i försäkringsr. f. Mellansverige Laila Lagergren o. kammarr.rådet i kammarr. i Jönköping Lennart Hurtig, s. d. t. rådm. i lr. i Jönköpings län utnämnt försäkringsr.rådet i försäkringsr. f. Södra Sverige Jan R. Jansson o. t.f. försäkringsr.rådet i försäkringsr. f. Södra Sverige , ass. i försäkringsr. Lena Schön-Barkestam, s. d. t. rådm. i lr. i Kronobergs län utnämnt regeringsr.sekr. Bengt Lindh o. länsr.ass. i lr. i Blekinge län Carl-Gustaf Juhlin, s. d. t. rådm. i lr. i Kalmar län utnämnt ass. i försäkringsr. f. Mellansverige Raimo Gustavsson, 15 aug. utnämnt försäkringsr.rådet o. ordf. på avd. i försäkringsr. f. Mellansverige Olov Mattson att vara lagman i lr. i Blekinge län.

Riksdagens ombudsmän har förordnat försäkringsr.ass. Arne Edström att fr.o.m. 1 juni 1991 vara ämnessakkunnig föredragande hos JO o. hovr.ass. Carl-Gustaf Tryblom att fr.o.m. 29 juli vara föredragande hos JO.