Personalnotiser

Ny professor
Regeringen har utnämnt Hans Klette att
fr. o. m. den 1 december 1990 vara professor i straffrätt i Lund. Han avlade jur. kand.-examen 1956, fil. kand.examen 1958, jur. lic.-examen och fil. lic.examen1966. Hans Klette disputerade i straffrätt vid Lunds universitet 1970 och i kriminologi vid Stockholms universitet 1972. Under 1980–88 och 1988–90 var han tf. professor i rättssociologi respektive straffrätt i Lund. Hans Klette har tjänstgjort inom polis-, åklagar- och domstolsväsendet och arbetat som gästforskare och gästprofessor i bl. a. U.S.A och England. Han har också medverkat som expert i svenska statliga utredningar främst om trafikonykterhet samt i Europarådet och WHO främst om trafikbrott.
    Hans Klettes forskning ligger på gränsområdet mellan straffrätt och krimi
nologi-rättssociologi.


    Justitiedepartementet. Regeringen har
10 okt. 1991 förordnat hovr. rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Krister Thelin att vara statssekr. i dep:et.

Hovrätterna. Regeringen har 12 sept. 1991 utnämnt revisionssekr. Björn Wendel att vara hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland.
    Svea hovrätt har t. hovr. ass. förordnat 28 aug. fisk:a Kurt Ek, Dan Hoflund o.
Catharina Sars, 25 sept. fisk. Ingrid Engqvist Lunning.
    Göta hovrätt har t. hovr. ass. förordnat 13 aug. fisk:a Monika Ålund, Lars Borg
o. Susanne Åkerfeldt samt 12 sept. fisk. Gudmund Toijer.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har 6 aug. t. hovr. ass. förordnat fisk.
Hans Nyman.
    Hovrätten för Övre Norrland har 24 maj t. hovr. ass. förordnat fisk. Susanne

Möller.

Kammarrätterna.
Kammarrätten i Jönköping har 26 sept. 1991 t. kammarr.ass. förordnat fisk:a
Susanne Karlberg o. Eva Nordqvist.
    Kammarrätten i Göteborg har 5 sept. t. kammarr. ass. förordna fisk. Emil

Karlsson.

Tingsrätterna. Regeringen har 12 sept. 1991 förordnat ass. i Svea hovr. Alf Knutar att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Falu tr.
    19 sept. t. chefsrådm. i Sthlms tr. utnämnt rådm. i tr. Hans Björkegren och dep.
rådet i justitiedep:t Lena Berke.
    Stockholms tingsrätt har 27 sept. förordnat chefsrådmännen vid tr. Göran

Stigenberg o. Åke Rehnström att vid tr. vara samordnande chefsrådmän för brott
målsavdelningarna resp. tvistemålsavdelningarna.

Hyresnämnderna. Regeringen har 12 sept. 1991 förordnat kammarr.rådet i kammarr. i Jönköping Hans Hjortsjö att inneha en tidsbegränsad tjänst som hyresråd i hyresnämnden i Göteborg.

Riksdagens ombudsmän har förordnat hovr.ass. Lars Lundgren att fr. o. m. den 9 sept. 1991 vara rättssakkunnig föredragande hos JO.

Polismyndigheterna. Regeringen har 30 maj 1991 förordnat polisint. i Fagersta Stig Sandin att vara polismäst. i Härnösand, 13 juni förordnat polismäst. vid polismynd. i Sveg Bo Johansson att vara polismäst. vid polismynd. i Bollnäs, 20 juni förordnat polisint. vid rikspolisstyr. Tommy Lindström att vara polisöverint. vid mynd., s. d. förordnat polisint. vid polismynd. i Ystad Staffan Paulsson att vara polismäst. vid polismynd. i Ängelholm, 29 aug. utnämnt docenten Leif G. W. Persson att vara professor i polisforskning vid rikspolisstyr.