Redaktörens kommentar Med detta inlägg avslutas debatten om citaten och dess översättningar. Jag vill dock tillägga följande: Språket kan användas till mycket. I en tidskrift är emellertid dess främsta syfte att vara ett medel för kommunikation. Förstår man inte vad det står i en artikel är den inte till mycket glädje. Även om SvJT:s läsare gläds med författarna åt de sistnämndas språkkunskaper som gör det möjligt för dessa att på originalspråket tillgodogöra sig verk av utländska rättslärda, tror jag ändå att det uppskattas om det tillhandahålls en översättning av citat på utländska språk, om inte annat så för att läsaren skall kunna kontrollera att han förstått. Anser författaren sig inte kunna gå i god för att översättningen gör originalet full rättvisa, kan det ju anmärkas i anslutning till översättningen.
Stefan Strömberg