European Association of Legislation Vid ett möte i Bad Homburg i december 1991, som samlat deltagare från 23 olika europeiska länder, bildades the European Association of Legislation. Mötet ägde rum under trycket av den ymniga och måhända något inkoherenta EG-lagstiftningen men det präglades också av de omvälvningar som äger rum i de tidigare kommunistiska staterna även på lagstiftandets område.
    Bland deltagarna fanns både rättsvetenskapsmän och jurister i direkt lagstiftningsförberedande funktioner, t. ex. från Folketingets lovesekretariat i Danmark, justitieministerierna i Finland och Norge och Bundesamt für Justiz i Schweiz. En deltagare representerade lagstiftningsarbetet i EG.
    Föreningens syfte är att i ett europeiskt samarbete verka för bättre lagstiftningsprodukter. I detta syfte skall anordnas seminarier och föreläsningar inriktade på vetenskapliga och praktiska frågeställningar; forskningsresultat och sammanställningar över erfarenhetsutbyte skall publiceras. Ett viktigt inslag i verksamheten blir akademisk utbildning och fortbildning inom lagstiftandets konst. Det handlar då inte bara om former och språk eller strävan att dämpa mängden författningar utan också och framför allt om innehåll, struktur och rättskultur. Som en särskild uppgift har föreningen tagit på sig att genom experter bidra till uppbyggnaden av nya rättssystem i de tidigare kommunistiska staterna. Föreningen planerar en större konferens i Liege 1992 och en i Rom 1994.
    Föreningen ser som medlemmar gärna både fysiska och juridiska personer. Förfrågningar om föreningen, t. ex. om medlemskap, kan göras till undertecknad, tel. 08-786 43 13, 031-778 07 00 eller Hans Regner, kanslichef i riksdagens lagutskott, tel. 08-786 43 05.
Björn Edqvist