Internationell konferens i rättsinformatik
Svenska föreningen för ADB och juridik (ADBJ) samt Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet — i samarbete med dels International Federation of Computer Law Associations, dels den amerikanska Computer Law Association, Inc. — stod som värdar för den internationella konferens som under namnet Software Procurement 92 gick av stapeln i Stockholm den 21–22 maj 1992.
    Konferensen samlade ett 150-tal personer från europeiska såväl som amerikanska länder. Den inleddes med ett hälsningsanförande av statsrådet Reidunn Laurén; som föredragshållare märktes både personer knutna till universitetsinstitutioner och advokater och andra ”praktiker”. Föredragen berörde — som konferenstiteln indikerar — olika aspekter av den allt större mjukvarumarknaden och de mångahanda rättsliga frågor som föreligger på området. Som flera deltagare påpekade, är det internationella perspektivet framträdande; behovet av något slags gemensamt regelverk e. d. är av nöden beträffande flera delområden, t. ex. skyddet för datorprogram och andra intellektuella prestationer, databastjänster, konsulttjänster, statlig upphandling, s. k. piratkopiering och liknande, konkurrenslagstiftning, etc.
    Material från konferensen avses bli dokumenterat i Nordisk årsbok i rättsinformatik 1992, vilken denna gång skall bestå av texter på engelska språket. Boken beräknas bli utgiven efter sommaren 1992.
    Såväl enskilda som organisationer kan bli medlemmar i ADBJ, adress Maria Gil, Institutet för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm; tfn 08/16 28 92.
Erik Mosesson