Domstols behörighet och verkställighet av domar enligt Luganokonventionen samt Bryssel- och San Sebastiankonventionerna
International Bar Association, Committee O, kommer att anordna ett tvådagars seminarium på Scandic Crown Hotell i Stockholm den 6–7 maj 1993 angående innebörden och tillämpningen av främst Luganokonventionen som den 1 januari 1993 trätt i kraft för Sveriges del och som medför stora förändringar i svensk internationell processrätt. Seminariet kommer att koncentreras på de praktiska problem som kan uppstå till följd av konventionerna. En stor del av tiden kommer att ägnas olika praktikfall i mindre arbetsgrupper. Seminariet står öppet även för advokater och jurister som inte är medlemmar i IBA. Deltagare kan förväntas från ett flertal europeiska länder och seminariet kommer att avhållas på engelska. För vidare information kontakta Thorsten Leijonhielm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm eller Bo Nilsson, Rydin & Carlsten Advokatbyrå i Stockholm.