Personalnotiser

Socialdepartementet. Dep.chefen har 14 dec. 1992 t. sekr. i utredningen (S 1992:11) om obligatorisk patientförsäkring vid behandlingsskada förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Leif
Persson.

Hovrätterna. Regeringen har 21 dec. 1992 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Agneta
Ohlsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på
avd. i hovr., 14 jan. 1993 t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige utnämnt hovr.rådet i hovr. Kjell Björnberg, s. d. t. hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt rådm. i Malmö tr. Ulla Wallén, s. d. t. hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige utnämnt ass. i hovr. Gunilla Smith o. tf. revisionssekr., ass. i hovr. Pär Zelano, 28 jan. t. hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Jönköping Göran Petersson.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 20 jan. 1993 fisk. Björn Janson o. 21 jan.
fisk. Karin Renman.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har 29 jan. 1993 t. hovr.ass. förordnat
fisk. Gunilla Fridh.
    Hovrätten för Nedre Norrland har 29 jan. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk.
Sakari Alander.

Tingsrätterna. Regeringen har 14 jan. 1993 t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Ann-Sofie Broqvist o. tf. revisionssekr., ass. i Svea hovrätt Anna Espmark, s. d. t. rådm. i Uppsala tr. utnämnt tf. byråchefen hos riksåklagaren, ass. i Svea hovr. Sten Falkner, s. d. t. rådm. i Helsingborgs tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Luleå tr. Anders
Aurell o. tf. rådm. i Malmö tr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Rolf Håkansson,
s. d. t. rådm. i Halmstads tr. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bengt
Erdmann,
s. d. t. rådm. i Göteborgs tr. utnämnt hyresrådet i hyresnämnden i Göteborg Kjell Nilsson o. revisionssekr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Dick Johansson, s. d. t. rådm. i Borås tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Arfvidson, s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Gerd Möllers att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Göteborgs tr., 21 jan. förordnat rådm. i Malmö tr. Krister Theorin att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som chefsrådm. i tr., 4 febr. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Kjell Persson att inneha ett långtidsvik. på tjänsten som lagman i Lycksele tr.

Länsrätterna. Regeringen har 14 jan. 1993 t. rådm. i lr. i Västernorrlands län utnämnt ass. i kammarr. i Sundsvall Kerstin Widmark.

Hyresnämnderna. Regeringen har 14 jan. 1993 t. hyresråd i hyresnämnden i Göteborg utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Hans Henriksson.

180 Notiser SvJT 1993 Riksåklagaren. Regeringen har 14 jan. 1993 t. byråchef hos riksåklagaren förordnat kanslirådet i justitiedep., ass. i Svea hovr. Nils Rekke o. ass. i Svea hovr. Anne-Marie Nyholm.

I detta häfte (s. 85–180) har medverkat bl. a.


Lotta Westerhäll, professor vid Lunds Universitet
Stefan Lindskog, professor och advokat i Göteborg Inger Österdahl, jur. dr och lektor vid Uppsala Universitet Brita Sundberg-Weitman, lagman i Solna tingsrätt Thorsten Cars, jur. dr och hovrättslagman i Svea hovrätt Per Sevastik, jur. kand. och anställd vid SIDA