Personalnotiser

Justitiedepartementet. Regeringen har 4 mars 1993 t. rättsråd i dep:t utnämnt rådm. i Södra Roslags tr. Bo Blomquist. Dep.chefen har 12 febr. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Lars Lundgren, 17 febr. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Thomas
Rolén o. t. ämnessakkunnig i dep:t förordnat kammaråkl. t. förfogande vid
åkl.mynd. i Sthlm Ingela Hessius, 24 febr. t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass:a i Svea hovr. Mats Melin o. Christina Jacobsson.

Hovrätterna. Regeringen har 18 febr. 1993 t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt ass. i hovr. Ulla Pålsson. Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 17 febr. 1993 fisk. Jan Stålhandske o. 18 febr. fisk. Mats Dahl.
    Göta hovrätt har 10 febr. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Carl Olof Nilsson o.
Mats Åhrling.
    Hovrätten f. Nedre Norrland har 26 febr. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk.
Gösta Ihrfelt.

Tingsrätterna. Regeringen har 11 febr. 1993 t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Robert Schött, 25 febr. t. rådm. i Falu tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Lars-Erik Bergström.


Länsrätterna
. Regeringen har 4 mars 1993 t. lagman i lr. i Kopparbergs län utnämnt rådm. i Falu tr. Måns
Uddenberg.

Åklagarmyndigheterna. Regeringen har 18 febr. 1993 förordnat tf. överåkl. vid regionåkl.mynd. i Kalmar Bo Svensson att inneha ett långtidsvik. på tjänsten som överåkl. vid regionåkl.mynd.

Polismyndigheterna. Regeringen har 18 febr. 1993 förordnat polismästaren vid polismynd. i Uddevalla Roar Onsö att vara länspolismästare vid polismynd. i Östersund.

I detta häfte (s. 181–292) har medverkat bl. a.


Torkel Gregow, justitieråd
Lars Heuman, professor vid Stockholms Universitet Michael Bogdan, professor vid Lunds Universitet Love Kellberg, f. d. ambassadör Per Ossmer, förbundsjurist inom byggnadsinstallationsbranschen Lars Andersson, rådman i Uppsala tingsrätt