594 Notiser SvJT 1997 Personalnotiser

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 5 juni 1997 utnämnt hovrättslagmannen i Svea hovrätt Dag Victor till justitieråd. Efter jur. kand. -examen och tingstjänstgöring tjänstgjorde Dag Victor hos Riksåklagaren 1971–72. Dag Victor blev 1977 jur. dr. i Uppsala. Han tjänstgjorde i Brottsförebyggande rådet 1980. Dag Victor var byråchef hos Riksåklagaren 1986. Under perioden 1986–1992 var Dag Victor departementsråd vid Justititiedepartementets straffrättsenhet. Han utnämndes 1992 till hovrättslagman i Svea hovrätt.

 

Justitiedepartementet.
Departementschefen har 26 maj 1997 som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Sören Öman, s.d. som rättssakkunig i dep:t anst. hovr.ass. vid Kalmar tr. Hans
Göran Åhgren, 9 juni som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Erik
Sundström.
    19 juni som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Anne Ottosson
1 juli anst. hovr.rådet i Göta hovr. Birgitta Holmgren som sekr. i 1995 års domstolskommitté.

 

Finansdepartementet.
Departementschefen har 1 maj 1997 anst. Elisabeth Nässlin som sekr. i Premiereservutr. (Fi 1997:07), 28 maj som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Ewa
Lindbäck,
23 juni som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Anne Kuttenkeuler s.d. som rättssakkunnig i dep:t anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Sthlm Marie Brissman, s.d. som rättssakkunnig i dep:t anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Sthlm Inga-Lill Askersjö, 21 juli som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Peter
Broberg.


Hovrätterna. Regeringen har 2 juni 1997 t. hovrättslagm. i Svea hovr. utnämt rättschefen i Försvarsdepartementet Ann-Louise
Eksborg,
26 juni t. hovrättslagm. i Svea hovr. utnämnt generaldirektören i Finansdepartementet Hans Jacobson, s.d. t. hovrättslagm. i Svea hovr. utnämnt byråchefen hos Justitiekanslern Göran Persson,
10 juli t. hovrättslagm. i Svea hovr. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Birgitta Widebäck,
24 juli t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Karin Hökborg,
Svea hovr. har 23 april 1997 t. hovr.ass. förordnat fisk. Lena
Grapp,
Hovrätten över Skåne och Blekinge har 25 april t. hovr.ass. förordnat fisk:a Kristian Jönsson och Lena Petersson,
Svea hovr. har 14 maj t. hovr.ass. förordnat fisk:a Eva Liljefors och Anna-Karin Winroth,
Hovrätten över Skåne och Blekinge har 6 juni t. hovr.ass. förordnat fisk. Birgitta Erlinge,
Göta hovr. har 10 juni t. hovr.ass. förordnat fisk. Jan Josefsson,

SvJT 1997 Notiser 595 Hovrätten för Västra Sverige har 13 juni t. hovr.ass. förordnat fisk. Aneta Siskovic,

s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Göteborg anst. ass.åkl. Gunnar Merkel.
Göta hovr. har 31 juli t. hovr.ass. förordnat fisk. Jim Karlsson.

Hyresnämnden. Regeringen har

19 juni 1997 anst. t.f. hyresrådet Britt-Marie Riving som hyresråd tillika chef för Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Kammarrätterna.
    Kammarr. i Sthlm har 29 maj 1997 t. kammarr.ass. förordnat fisk. Inga-Lill Askersjö,
Polisväsendet. Regeringen har Kammarr. i Sthlm har 24 juni t. kammarr.ass. förordnat fisk:a Elisabeth Johansson och Catharina
Abrahamsson.

 


Tingsrätterna. Regeringen har 5 juni 1997 t. rådm. i Sollentuna tr. utnämnt kanslirådet Ann-Charlotte Wallin,
19 juni t. lagm. i Mölndals tr. utnämnt chefsrådmannen vid Göteborg tr. Bengt Björklund,


26 juni 1997 anst. chefsjuristen vid Statens Institutionsstyrelse Carin Götblad som länspolismästare vid Polismynd. i Visby fr. o. m. den 1 september tills vidare och fr. o. m. den 1 september 1997 dock längst t. o. m. den 31 dec. 2003 vara polischef vid Polismynd. i Visby och regional polischef i Gotlands län.

 

Kriminalvården. Regeringen har 26 juni t. lagm. i Ljungby tr. utnämnt rådm. i Jönköping tr. Johan Mannergren,
31 juli 1997 förordnat bitr. kriminalvårdsdirektören Svante Lundqvist som kriminalvårdsdirektör och chef för Kriminalvårdsverkets regionkansli i Härnösand.

24 juli t. rådm. i Uppsala tr. utnämnt kanslirådet i Justitiedepartementet Erik Göransson,
24 juli t. rådm. i Tierps tr. utnämnt hovr.ass. i Svea hovr. Karin Göransson,


Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits s. d. t. chefsrådm. i Sthlms tr. utnämnt verksjuristen Bo Blomquist.

 


Åklagarväsendet. Riksåklagaren har

13 juni 1997 Jens Baastrup,
Hamilton & Co Adv.byrå HB, Sthlm, Christopher Bona, Adv.firman LJB, Linköping, Peter Carlström, Styrbjörn Gärde Adv.byrå KB, Borås, Christer Danielsson, Gernandt & Danielsson Adv.byrå AB, Sthlm, Malin Fryklund Börjesson, Adv.byrå Fryklund och Bergenhem, Göteborg, Anders Funcke, Gunnar Holmkrantz Adv.byrå, Ljungby, Barney Fyman, Styrbjörn Gärde Adv.byrå KB, Göteborg, Krister
Hansen, Lagerlöf & Leman Adv. byrå AB, Bryssel, Johan Hegethorn, Mannheimer Swartling Adv. byrå AB, Malmö, Olof Hülphers, Adv. firman Westman AB, Göteborg, Sten Junker, Gamla Norrskog, Torö, Nynäshamn, Rikard Ljungberg, Adv. firman NOVA AB, Sthlm, Agneta
Lundell, Adv.firman Jan Cadstedt AB, Sthlm, Per-Arne Magnusson,
Adv.firman Glimstedt, Jönköping, Bill Martens, BM Juridik, Hudiksvall, Michael Nyman, Baker &

9 juni 1997 som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Sthlm anst. ass.åkl. vid mynd. Kristina Lindhoff Carleson, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Västerås anst. ass.åkl. vid mynd. Anne-Christine Maderud, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Göteborg anst. ass.åkl. Jan
Olin, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Sthlm anst. ass.åkl. Eva
Wintzell,
21 juli som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Kenneth Brattström, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Göteborg anst. ass.åkl. Peter Gillberg, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Sthlm anst. ass.åkl. Björn
Liljedahl,

 

596 Notiser SvJT 1997 McKenzie Adv.byrå KB, Sthlm, Hans Petersson, Mannheimer Swartling adv.byrå AB, Malmö, Hans
Ragnhäll, Mannheimer Swart-ling Adv.byrå AB, Sthlm, Tom Riese,
Styrbjörn Gärde Adv.byrå KB, Jönköping, Sten Sjöstedt, Styr-björn

Gärde Adv.byrå KB, Sthlm, Johan
Sjöström, Adv.firman Bertil Andersson AB, Landskrona, Lars Widhagen, Adv.firman Lindahl HB, Sthlm, Helena Östblom, Adv.byrå Frie AB, Sthlm.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 505–596) har medverkat bl. a.

 


Thomas Wilhelmsson, professor i civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet Per Samuelsson, docent i civilrätt vid handelshögskolan i Stockholm Hans Danelius, justitieråd Joakim Nergelius, docent i konstitutionellrätt vid Lunds Universitet Gösta Walin, f. d. justitieråd Rolf H. Lindholm, jur. dr, f. d. minister i Utrikesdepartementet Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet Ola Svensson, jur. dr