Personalnotiser

 

 

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 9 oktober 1997 utnämnt rättschefen i Justitiedepartementet Severin Blomstrand till justitieråd. Severin Blomstrand förordnades år 1984 till assessor i Svea hovrätt. Under åren 1982– 1985 tjänstgjorde han i olika perioder som föredragande hos Riksdagens ombudsmän (JO). Sedan år 1985 har han tjänstgjort i Justitiedepartementet, först som rättssakkunnig och från år 1989 som departementsråd och chef för lagstiftningsenheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. År 1994 blev han rättschef i departementet med ansvar för den civilrättsliga lagstiftningen.
    Severin Blomstrand har medverkat som sakkunnig eller expert i ett antal offentliga utredningar. Han är avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 9 okt. 1997 anst. dep.rådet i dep:t Göran Lambertz att vara rättschef i dep:t.
    Departementschefen har 2 okt. 1997 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Göta hovr. Laila
Kirppu,

 

Finansdepartementet. Departementschefen har 19 sept. 1997 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Stefan
Johansson, 30 sept. anst. ass. i Svea hovr. Fredrik Schalin som bitr. Sekr. i Banklagskommittén (Fi 1995:09).

Högsta domstolen. har 8 sept. 1997 förordnat hovr.ass:a i Svea hovr. Christina Jacobsson och
Kjell-Olof Wennström samt hovr.ass. i Göta hovr. Karin Jonsson att inneha tillfällig anställning som rev.sekr.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 2 okt. 1997 t. lagm. i Västerås tr. utnämnt rådm. i Köpings tr. Per
Kjellson.

 

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 22 sept. 1997 som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Linköping anst. ass.åkl. vid mynd. My Lindholm.

 


Polisväsendet. Regeringen har 25 sept. 1997 anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Östersund Roar Onsö som länspolismästare vid Polismynd. i Jämtlands län fr. o. m. den 1 okt. 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1. okt 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 dec. 1998 vara polischef vid mynd. och regional polischef i länet, s. d. anst. bitr. länspolismästaren vid Polismynd. i Östersund Matz
Larsson som bitr. länspolismästare vid Polismynd. i Jämtlands län fr. o. m. den 1 okt. 1997 tills vidare och fr.o.m. den 1 okt. 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 30 juni 1999 vara stf. polischef vid mynd. och stf. regional polischef i länet, 9 okt. anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Göteborgs och Bohus län Ann Charlotte Norrås som länspolismästare vid Polismynd. i Väs-

796 Notiser SvJT 1997 tra Götaland fr. o. m. den 1 jan. 1998 t. o. m. den 31 dec. 2003 och under samma tid vara polischef vid mynd. och regional polischef i länet, s. d. anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Södra Älvsborg Ingemar Johansson som bitr. länspolismästare vid Polismynd. i Västra Götaland fr. o. m. den 1 jan. 1998 tills vidare och fr. o. m. den 1 jan. 1998 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 dec. 2003 vara stf. polischef vid mynd. och stf. regional polischef i länet, s. d. anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Skaraborg Johan Lindén som polismästare vid Polismynd. i Västra Götaland fr. o. m. den 1 jan. 1998 tills vidare och fr. o. m. den 1 jan. 1998 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 dec. 2003 vara polisområdeschef med säte i Skövde.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 5 sept. 1997 Kurt-Lennart Ankarberg, Juristfirman Ankarberg, Malmö, Thérèse Aspegren, Landahl &

Wistrand Adv.byrå, Sthlm, Peter
Bengtsson, Rosengrens Adv.byrå KB, Skövde, Ingrid Björnwid, Finnvedens Adv.byrå HB, Värnamo, Gunnar Boman, AB Affärsjuridiska Byrån AJB, Sthlm, Annika Bäremo, Adv.firman Nordia KB, Sthlm, Peter
Bäverlid, Adv.firman Lindahl HB, Sthlm, Ann Düring, Elmzell Adv. byrå AB, Sthlm, Eva Enetjärn, Juridiska Byrån, Nyköping, Per Ericsson, Landahl & Wistrand Adv. byrå, Malmö, Nils Hillert, Adv.firman Wennerström, Sthlm, Bob Johanson, Gernandt & Danielson Adv.byrå AB, Sthlm, Jessica Karlberg Lagrelius, Adv.firman Vinge KB, Sthlm, Robert
Larsson, Adv.firman Torgny Hagen AB, Sthlm, Rudolf Laurin, Landahl & Wistrand Adv. byrå, Göteborg, Johan Lidbeck, Danowsky & Partners, Sthlm, Karsten Olsen, Stjernans Adv.byrå AB, Malmö, Catarina
Olsson, Adv.firman Chorell AB, Eskilstuna, Nils Rinander, Hallströms Adv.byrå i Umeå AB, Umeå, Rein Rooseniit, Rosengrens Adv.byrå KB, Göteborg, Hans-Gunnar Solerud, Gernandt & Danielson Adv. byrå AB, Sthlm.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 697–796) har medverkat bl. a.

 


Torsten Fensby, anställd vid OECD:s skattesekretariat i Paris
Håkan Friman, rättssakkunnig i Justitiedepartementet
Hans Danelius, justitieråd
Bo Severin, f. d. rådman vid Lunds tingsrätt
Birger Nydrén, chefsjurist division företagsförsäkringar, Trygg-Hansa
Jan Andersson, jur. dr och universitetslektor vid Uppsala Universitet
Rolf Skog, ekon. lic. och jur. kand.