Personalnotiser

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 25 juni 1998 utnämnt rättschefen i Justitedepartementet Göran
Schäder till regeringsråd. Göran Schäder förordnades 1988 till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Under åren 1980–1984 var han sakkunnig i Statsrådsberedningen. Göran Schäder var sekreterare i Folkstyrelsekommittén 1984–1987. Han anställdes som sakkunnig i Justitiedepartementet 1988 och utnämndes 1991 till kansliråd och departementsråd i samma departement. Han är sedan 1995 rättschef i Justitiedepartementet. Göran Schäder har varit expert och sakkunnig i flera statliga utredningar inom det statsrättsliga området.

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 25 juni 1998 utnämnt rättschefen i Socialdepartementet Susanne Billum till regeringsråd. Se om Susanne Billum i SvJT 1988 s. 669.

 

Ny kammarrättspresident
Regeringen har den 25 juni 1998 utnämnt generaldirektören för Datainspektionen Anitha Bondestam till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. Anitha Bondestam förordnades 1974 till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Hon var därefter sakkunnig i Justitiedepartementet fram till år 1977 då hon utnämndes till expeditionschef i Kommunikationsdepartementet. Anitha Bondestam var kommunikationsminister 1978–1979. 1980 utnämndes hon till kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Hon är sedan 1992 generaldirektör för Datainspektionen. Anitha Bondestam är även ledamot av Marknadsdomstolen.

Ny chef för Domstolsverket
Regeringen har den 25 juni 1998 utnämnt expeditionschefen i Justitiedepartementet Stefan Strömberg till generaldirektör och chef för Domstolsverket. Stefan Strömberg förordnades 1987 till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Under åren 1981–1983 och 1988–1990 var han sakkunnig i Justitiedepartementet. Stefan Strömberg var bolagsjurist i Nordstjernan AB 1983–1985. Han var departementsråd i Justitiedepartementet 1990–1994 och utnämndes 1994 till rättschef i samma departement. Sedan 1995 är han

SvJT 1998 Notiser 613 expeditionschef i Justitiedepartementet. Stefan Strömberg var 1987-– 1988 sekreterare i den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme. Han är sedan 1991 redaktör för Svensk Juristtidning.

 

Justitiedepartementet Regeringen har
28 maj som departementsråd i departementet anställt kanslirådet Thomas Rolén, 11 juni som departementsråd i departementet anställt kanslirådet Cecilia Bergman.
    Departementschefen har 25 maj 1998 som ämnessakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Eva Ahlquist, 28 maj som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Johan Kvart, s. d. som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Cecilia Renfors, s. d. som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Henrik Jermsten, s. d. som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Anita Wickström,
8 juni som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Magnus Medin, 22 juni som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Agneta Bäcklund, s. d. som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Helena Jäderblom, s. d. som ämnessakkunnig i departementet anställt polisintendenten Maria Ellior,
1 juli som som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Ulrika Beergrehn, 6 juli som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Anders Kylhammar, 7 juli som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Thomas Johansson, 8 juli som rättssakkunnig i departementet anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Anders Lindgren.

 


Arbetsmarknadsdepartementet.
Regeringen har 16 juli 1998 som ordförande i Arbetsdomstolen anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Inga Åkerlund.

 


Hovrätterna. Regeringen har 4 juni 1998 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt hyresrådet i Hyresnämnden och arrendenämnden i Stockholm Rune Thomsson, s. d. till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt tf. rådmannen i Stockholms tingsrätt Christina Jacobsson, 11 juni till hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt rådmannen i Hässleholms tingsrätt Pia Johansson, s. d. till hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt hovrättsassessorn i hovrätten Torbjörn Nordenson, s. d. till hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige utnämnt hovrättsassessorn i hovrätten Eva Lönqvist, s. d. till hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige utnämnt hovrättsassessorn i hovrätten Henrik Winman, s. d. beslutat att hovrättsrådet, tillika tf. vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Västra Sverige Kent Sundqvist skall ges tidsbegränsad anställning som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i hovrätten, 17 juni till miljöråd i Svea hovrätt utnämnt tekniska ledamoten i Koncessionsnämnden för miljöskydd Anna-Lena Rosengardten, s. d. till miljöråd i Svea hovrätt utnämnt tekniska ledamoten i Koncessionsnämnden för miljöskydd Rolf Svedberg,

614 Notiser SvJT 1998 s. d. till miljöråd i Svea hovrätt utnämnt vattenrättsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Lars Hydén, Svea hovrätt har till hovrättsassessorer 3 juni förordant fiskalerna Johan Arvidsson, Nils-Erik Elfstadius, Anders Heiborn, Thomas Lindstam och Bertil Sundin.

 


Tingsrätterna. Regeringen har 28 maj 1998 beslutat att lagmannen i Örebro tingsrätt Lars Levin fr. o. m. den 1 juni 1998 tills vidare, dock längsts t. o. m. den 31 december 2000, även skall vara lagman i Hallsbergs tingsrätt, s. d. beslutat att rådmannen i Hallsbergs tingsrätt Per Grevesmühl fr. o. m. den 1 juni 1998 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 december 2000 skall vara chefsrådman i tingsrätten, 11 juni till rådman i Nyköpings tingsrätt utnämnt föredragande i Lagutskottet Lars Jansson, s. d. till rådman i Helsingborgs tingsrätt utnämnt rådmannen i Trollhättans tingsrätt Rolf Nilsson, 17 juni till chefsrådman i Stockholms tingsrätt utnämnt rådmannen i Södra Roslags tingsrätt Ingrid Almbladh, s. d. till chefsrådman i Stockholms tingsrätt utnämnt rådmannen i Stockholms tingsrätt Annika Marcus, s. d. till rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt koncessionsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Björn Sälde, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt tekniska ledamoten i Koncessionsnämnden för miljöskydd Margaretha Bengtsson, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt tekniska ledamoten i Koncessionsnämnden för miljöskydd Tore Jansson, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt tekniska ledamoten i Koncessionsnämnden för miljöskydd Thomas Rahmn, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Börje Harju,s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Lars Berggren, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Sven Bengtsson, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Jerker Marklund, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Lars Fors, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Bertil Norén, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd Staffan Ljung, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt fastighetsrådet i Koncessionsnämnden för miljöskydd NilsGöran Nilsson,25 juni till lagman i Värnamo tingsrätt utnämnt chefsrådmannen i Växjö tingsrätt Peter Brusewitz.

 


Kammarrätterna. Regeringen har 11 juni 1998 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall utnämnt rådmannen i Länsrätten i Västerbottens län Didrik Branting. Kammarrätten i Stockholm har till kammarrättsassessor 1 juni förordnat fiskalerna Liselotte Calander, Carin Bratt och Denny Heinefors samt den 1 juli förordnat fiskalen Annelie Sjöberg.

 


Länsrätterna. Regeringen har 25 juni 1998 till rådman i Länsrätten i Stockholms län utnämnt tf. rådmannen i Länsrätten i Stockholms län Cecilia Gylling Lindkvist, s. d. till rådman i Länsrätten i Stockholms län utnämnt tf. rådmannen i Länsrätten i Stockholms län Barbro Lundholm, s. d. till rådman i Länsrätten i Stockholms län utnämnt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholms län Agneta Eberhardt,

SvJT 1998 Notiser 615 s. d. till rådman i Länsrätten i Stockholms län utnämnt föredraganden hos Riksdagens ombudsmän Nils-Ove Äng, s. d. till rådman i Länsrätten i Stockholms län utnämnt länsrättsassessorn i Länsrätten i Stockholms län Robert Westrell, s. d. till rådman i Länsrätten i Stockholms län utnämnt länsrättsassessorn i Länsrätten i Stockholms län Birgitta Lilliecreutz, s. d. beslutat att regeringsrättssekreteraren Mats Clémentz skall ges tidsbegränsad anställning som rådman i Länsrätten i Stockholms län.

 

Justitiekanslern.

Regeringen har 25 juni 1998 som byråchef hos Justitiekanslern anställt rådmannen i Stockholms tingsrätt Ann-Sofie Broqvist.

 

Riksdagens ombudsmän.

Riksdagens ombudsmän har 1 juli 1998 som byråchef hos JO förordnat föredraganden hos JO Timo Manninen.

 


Åklagarväsendet.

Riksåklagaren har 24 april 1998 till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås förordnat assistentåklagaren vid åklagarmyndigheten Mikael Hammarstrand, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås förordnat assistentåklagaren vid åklagarmyndigheten Eva-Lotta Johansson, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg förordnat assistentåklagaren vid åklagarmyndigheten Håkan Larsson, 29 juni 1998 till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagaren vid åklagarmyndigheten Malin Karlerö , s. d. till kammaråklagre vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagaren vid åklagarmyndigheten Ola Sjöstrand,


22 juli till kammaråklagare vid Åklagrmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagren vid åklagarmyndigheten Charlotte Björkman Dangården, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg förordnat assistentåklagaren vid åklagarmyndigheten Marie-Louise Eskilstorp.

 


Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 24 april 1998 Erik von Ahn, Advokatfirman Lars Landmark AB, Skellefteå, Jörgen Andersson, Krügers Advokatbyrå, Uppsala, Michael Claes, Rosengrens Advokatbyrå KB, Göteborg, Magnus Clausson, Advokat Åke Gustafsson, Varberg, Johan Hansson, Advokatfirman Arne Söderlund, Södertälje, Ulf Karström, Runfalks Advokatbyrå, Sundsvall, Åsa Kjellander, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, Stockholm, Katarina Lindström, Advokatfirman Lindahl, Uppsala, Jonas Nilsson, Advokatfirman Concilium HB, Göteborg, Lars Nilsson, Gedda & Ekdahl Advokatbyrå, Stockholm, Björn Odén, Juristfirman Björn Odén AB, Norerg, Christer Otto, Ratzeburg, Tyskland, Sophie Palmgren Paulsson, Advokaterna Wagnsson & Sommestad AB, Nyköping, Johan Ramberg, Advokatfirman Ramberg, Stockholm, Kent Sangmyr, Arnerius & Partner Advokat AB, Malmö, Katarina Segerståhl, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Roine Sievo, Affärsjuristen i Lidingö AB, Lidingö, Jesper Tiberg, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Göran Vejmarker, Bjärred, Klas Wennström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Robert Wikström, Advokatbolaget Facere HB, Uppsala, Tomas Åhlén, Michelson & Werner Advokatbyrå, Gävle, 28 maj Abdel-Hay Alami, Advokatfirman Edgren, Stockholm, Eva Bergkvist Deurell, Hansén Advokatbyrå AB, Stockholm, Charlotte Bokelund, Göteborg, Susanne Enger, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Leif L Karlsson, Forsberg

616 Notiser SvJT 1998 Karlsson & Olsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Mango Kask, Dahlman Magnusson Advokatbyrå, Stockholm, Göran Mandorff, Johansson & Sjöstedt Advokatbyrå HB, Stockholm, Mikael Mårtenson, Juristfirman Mikael Mårtenson AB, Stockholm, Thomas Pettersson, Juristfirman Thomas G Pettersson, Malmö, Dag Wetterberg, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Elisabeth de Vicente, Advokaterna Smit, Persson o Friberg HB, Uddevalla, 17 juni Marita Cederholm, Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm HB, Stockholm, Arthur
Csatho, Advokatfirman Morssing & Nycander AB, Stockholm, Fredrik Dahl, Advokatfriman Vinge KB, Stockholm, Ralf Ek, Hölters & Elsing Rechtsanwalte, Berlin, Tyskland, Stefan Erhag, Advokatfriman NOVA AB, Stockholm, Robert Kristiansson, Advokatfriman Vinge KB, Helsingborg, Vivika Lebsund, Advokatfirman Else-Marie och Bengt Grönstedt HB, Stockholm, Marcus Leverenz, Hamburg, Tyskland, Manfred Löfvenhaft, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Artur Makuch, Advokatfirman Torgny Hagen AB, Stockholm, Maria Nisell, Dahlman Magnusson Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Norderyd, Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB, Malmö, Per-Olof Otterhäll, Advokatfirman Ingeborn AB, Stockholm, Johan Sandberg, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, Stockholm, Björn Sandin, Advokat Birgitta Alexandersson, Stockholm, Birgitta Ekman Sparrman, Ekman Sparrman Ekonomijurister AB, Stockholm, Carl-Johan Thörn, Advokatbyrån Ström & Gulliksson AB, Malmö.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 513–616) har medverkat

 

 


Laila Freivalds, justitieminister
Anders Agell, professor emeritus i civilrätt
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Magnus Ullman, advokat i Stockholm
Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt
Hans Danelius, justitieråd
Stig Strömholm, professor emeritus och f. d. rektor vid Uppsala universitet
Håkan Andersson, docent i civilrätt vid Uppsala universitet
Christina Hultmark, professor, Handelshögskolan Göteborgs universitet
Anders Knutsson, f. d. justitieråd