Personalnotiser

 

 

 

Justitiedepartementet.
Departementschefen har 18 juni 1998 anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Katarina Påhlsson som sekreterare i utredningen (Ju 1998:03) om översyn av lagstiftningen om sexualbrott, 29 juni anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Katarina Persson som sekreterare i utredningen (Ju 1998:B) om vissa frågor om Post- och och Inrikes Tidningar, 1 juli som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Ulrika Beergrehn, 6 juli som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Anders Kylhammar, 7 juli som rättssakkunnig i departementet anställt tf. hovrättsassessorn i Svea hovrätt Thomas Johansson, 8 juli som rättssakkunnig i departementet anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Anders Lindgren, 14 augusti anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Charlotte Hallén som sekreterare i Ekosekretessutredningen (Ju 1997:04), 20 augusti som ämnessakkunnig i departementet anställt kammaråklagaren i Åklagarmyndigheten i Stockholm Ari Soppela, 2 september som kansliråd i departementet anställt rättssakkunniga Monica Kämpe,

 

Utbildningsdepartementet.
Departementschefen har 21 augusti 1998 som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Annika Åkerlind, s. d. som rättssakkunnig i departementet anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Annica Lindblom.

 

Hovrätterna. Regeringen har 27 augusti 1998 till hovrättslagman i Svea hovrätt utnämnt generaldirektören i Koncessionsnämnden för miljöskydd Ulf Bjällås, 9 september till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt chefen för Bosniens oberoende mediakommission Krister Thelin, s. d. till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, i hovrätten Martin Borgeke,
Göte hovrätt har till hovrättsassessorer 24 augusti 1998 förordnat fiskalerna Anna Håkansson och Åsa Nord.

 


Tingsrätterna. Regeringen har 20 augusti 1998 till rådman i Västerrås tingsrätt utnämnt rådmannen i Solna tingsrätt Sten
Lundqvist, s. d. till rådman i Eksjö tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Göta hovrätt Agneta Frick, s. d. till rådman i Jönköpings tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Göta hovrätt Charlotte Brokelind, 27 augusti till lagman i Haparanda tingsrätt utnämnt rådmannen i tingsrätten Per-Håkan Hansson,

 

Kammarrätterna. Regeringen har 20 augusti 1998 till kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Stockholm utnämnt kammarrättsrådet, tillika tf. vice ordförande på avdelning, i kammarrätten Kerstin Belfrage, s. d. till kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Stockholm utnämnt kammarrättsrådet, tillika tf.

720 Notiser SvJT 1998 vice ordförande på avdelning, i kammarrätten Kerstin Svensson, s. d. till kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm utnämnt kanslirådet i Finansdepartementet Kjell Olsson, s. d. till kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm utnämnt kammarrättsassessorn i kammarrätten Ingrid Engqvist, Kammarrätten i Stockholm har till kammarrättsassessorer 27 augusti 1998 förordnat fiskalerna Eva Pedersen, Magnus Schultzberg och Dan Johansson.

 


Länsrätterna. Regeringen har 20 augusti 1998 till rådman i Länsrätten i Västmanlands län utnämnt rådmannen i Länsrätten i Örebro län Bernt Åkerblom, 27 augusti till lagman i Länsrätten i Östergötlands län utnämnt kammarrättsrådet i Kammarrätten i Jönköping Magnus Ekman.

 


Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän har 1 augusti 1998 som byråchef hos JO anställt Elisabeth Hagelin, 10 augusti som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt hovrättsassessorn Hans Göran Åhgren, 31 augusti som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt hovrättsassessorn Thomas Lindstam och kammarrättsassessorn Magnus
Schultzberg, 1 september som rättssakkunniga föredraganden hos JO anställt hovrättsassessorerna Nils-Erik Elfstadius och Bertil Sundin.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 617–721) har medverkat bl. a.

 


Martin M. Geiger, Rechtsanwalt i Frankfurt am Main, Tyskland
Bo Westerhult, f. d. universitetslektor vid Lunds Universitet
Jan Kellgren, universitetslektor vid Uppsala Universitet
Olle Abrahamsson, departementsråd i Justitiedepartementet
Tor Kvarnbäck, advokat, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB
Sigvard Jarvin, advokat i Paris och Sverige
Rolf H. Lindholm, jur. dr., f. d. minister, Utrikesdepartementet
Svante O. Johansson, dispaschör
Rolf Dotevall, docent i civilrätt vid Göteborgs Universitet