Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 11 februari 1999 som departementsråd i departementet anställt kanslirådet Monica Albertsson, Regeringskansliet har 2 februari som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Joakim
Zetterstedt, 3 februari som kansliråd i departementet anställt departementssekreteraren Barbro Rosensvärd, 9 februari som ämnessakkunnig i departementet anställt polissekreteraren Jonas Hult, 15 februari som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i hovrätten för Västra Sverige Johan Isaksson, s. d. som kansliråd i departementet anställt rättsrådet Mikael Tollerz, 19 februari som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Thomas Ericsson, 26 februari som kansliråd i departementet anställt ämnessakkunniga Christine Lager, s. d. som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Nils Cederstierna, s. d. som kansliråd i departementet anställt ämnessakkunniga Monika Olsson, 2 mars som ämnessakkunnig i departementet anställt Nils Hyvönen, s. d. som ämnessakkunnig i departementet anställt Nils Hänninger, 9 mars som kansliråd i departementet anställt departementssekreteraren Mats Eriksson Öster, s. d. som rättssakkunnig i departementet anställt Åsa Nord, Departementschefen har 26 januari anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Christina Brockmeyer som sekreterare i utredningen om godtrosförvärv (Ju 1998:07), 9 februari anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Camilla Olsson sekreterare i kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08), 5 mars anställt patenträttsrådet Per Carlson som sekreterare i Varumärkeskommittén (Ju 1997:11).

 

Hovrätterna. Regeringen har 28 januari 1999 till hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland utnämnt t. f. rådmannen Susanne Hård, 18 februari till hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt hovrättsrådet Lars Eric Håkansson,
4 mars till hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland utnämnt kammarrättsrådet Margareta Bergman.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 28 januari 1999 till rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt kanslirådet i Justitiedepartementet Göran Anér, 4 februari till chefsrådman i Göteborgs tingsrätt utnämnt lagmannen Gerdt Wikstrand, s. d. till rådman i Haparanda tingsrätt utnämnt advokaten Annika Nilsson,
4 mars beslutat att lagmannen i Kalmar tingsrätt Lars Annerén tills vidare även skall vara lagman i Oskarshamns tingsrätt, 11 mars till lagman i Östersunds tingsrätt utnämnt chefsrådmannen Lars-Olof Andersson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 18 februari 1999 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm utnämnt kammarrättsassessorn Siiri Vaks, 4 mars till kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping ut-

396 Notiser SvJT 1999 nämnt byråchefen Elisabeth Hagelin, Kammarrätten i Stockholm har 26 januari till kammarrättsassessorer förordnat fiskalerna Mikael
Grape och Maria Berggren Broms,
24 februari till kammarrättsassessor förordnat fiskalen Staffan
Ringvall.

 

Länsrätterna. Regeringen har 11 mars 1999 till rådman i Länsrätten i Göteborg utnämnt skattedirektören Curt Borglund.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 25 februari 1999 som hyresråd i Hyresnämnden i Linköping anställt t. f. hyresrådet Christer Grönevall.

 

Riksdagens ombudsmän.
Riksdagens ombudsmän har 1 februari 1999 som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt t. f. hovrättsassessorn Eva Melander.

 

 

 

 


Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 28 januari 1999 till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Roger
Olsson, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Joacim Rudebeck.

 


Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 29 januari 1999 Johan Dieker, Advokatfirman Rågmark AB, Linköping, Christina Edström Jansson, Advokat AB Citadellet Brunnström & Jansson, Landskrona, Carolina Entrena, Advokatfirman Södermark, Stockholm, Martin Klette, Advokatfirman Wagnsson HB, Katrineholm, Anna Möller, Advokatbyrån Eivor Lüning AB, Enköping, Lennart Svensson, Strängnäs, Christer Sandberg, Advokatfirman Björn Rosengren, Stockholm, Carina Söderlund, Advokatfirman Wallin KB, Stockholm, Jonas Wetterfors, Hellström & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Johan Öberg, Öberg & Heijne Advokatbyrå KB, Stockholm.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 305–396) har medverkat bl. a.

 

 


Gösta Walin, f. d. justitieråd
Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt
Lars Emanuelsson Korsell, verksjurist vid Brottsförebyggande rådet
Staffan Ivarsson, prognoschef vid Ekonomistyrningsverket
Jan Liljewalch, jur. kand.
Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Lars Haglind, kanslichef i riksdagens lagutskott
Per Persson, föredragande i riksdagens lagutskott
Torkel Gregow, justitieråd
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet
Lars Eklycke, hovrättslagman i Svea hovrätt
Anders Knutsson, f. d. justitieråd