SVEN HEURGREN — En landshövdings minnesbilder

 

 

Sven Heurgren, vår förste konsumentombudsman och senare landshövding i Östersund, har skrivit sina memoarer under titeln En landshövdings minnesbilder. Boken är en modern variant av de gamla landshövdingeberättelserna och innehåller i denna del en inträngande skildring av Heurgrens intensiva verksamhet och starka engagemang på snart sagt alla områden för Jämtland och Härjedalen. Den visar att man som landshövding kan göra betydelsefulla insatser för sitt län. För denna tidnings läsare är emellertid första delen av boken väl så intresseväckande. Den behandlar hans tid bl.a. i domstolarna, Regeringskansliet och i den då så livligt debatterade Ekokommissionen. Ett längre avsnitt avser naturligtvis Heurgrens insats som Konsumentombudsman (KO) och generaldirektör för Konsumentverket. Ett av de många uppdrag som han anförtroddes var som ordförande i Riksgäldsfullmäktige, som svarade för all statlig upplåning.

Heurgren är uppenbart tillfredsställd med att statsskulden under hans tid amorterades ner. Det är tydligt att arbetet som domare haft stor betydelse för Heurgren. Memoarer av domare är tämligen sällsynta och resultatet har kanske inte alltid manat till efterföljd. Det är därför med förväntan man läser dessa minnen från en tidigare domare. Boken är trots sitt tämligen begränsade format fylld av intressanta minnesbilder, träffsäkra iakttagelser, personkaraktäristiker av åtskilliga politiker och domare och erfarenheter från ett långt yrkesverksamt liv. Vad gäller Göta hovrätt noterar Heurgren den mycket ojämna standarden på domare som tjänstgjorde där; några var utmärkta andra mediokra. Notabelt är att Heurgrens uppväxt präglats av en briljant men excentrisk västgötaadvokat som var hans morfar, föredöme och uppfostrare. Boken, som är utgiven av Jamtli/Jämtlands läns museum, har fått ett mycket entusiastiskt mottagande i länet men är väl förtjänt av en vidare spridning.
Jan Heuman