Personalnotiser

 

 

Ny ordförande i Regeringsrätten
Regeringen har den 13 april 2000 utnämnt domaren i Europeiska gemenskapernas domstol Hans Ragnemalm att från och med den 1 november 2000 vara regeringsråd, tillika ordförande, i Regeringsrätten. Se om Hans Ragnemalm i SvJT 1987 s. 642 och 1992 s. 445. Hans Ragnemalm är sedan 1995 domare vid Europeiska gemenskapernas domstol i Luxemburg.

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Susanne Kjaersgaard Olsson som rättssakkunnig med placering i departementet (0003-14), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Charlotta Riberdahl som rättssakkunnig med placering i departementet (00-03-15), regeringsrättssekreteraren Astrid Eke som rättssakkunnig med placering i departementet (00-03-15), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Jacob Aspegren som rättssakkunnig med placering i departementet (00-03-17), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Amina Lundqvist som rättssakkunnig med placering i departementet (0003-29), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Fredrik Holmberg som rättssakkunnig med placering i departementet (0004-03), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Carina Bring som rättssakkunnig med placering i departementet (0004-04), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Monica Felding som rättssakkunnig med placering i departementet (00-04-06), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Mattias Jonsson Wahlstedt som rättssakkunnig med placering i departementet (00-04-10).
    Departementschefen har anställt kammarrättsassessorn Lars-Åke Ström som sekreterare i utredningen om vissa tekniska och administrativa frågor som rör valsystemet (Ju 2000:02) (00-03-09).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt kanslirådet i Justitiedepartementet Mikael Mellqvist till hovrättsråd i Svea hovrätt (00-03-23). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Lars Elfving till hovrättsassessor (00-02-25), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Monica Nebelius till hovrättsassessor (00-03-03), Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Roger Waldenström till hovrättsassessor (00-03-08).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Gabriella Loman och Jörgen Grönlund till kammarrättsassessorer (00-03-27).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kontorschefen Christer Svensson till fastighetsråd i tingsrätterna (00-0323).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt t.f. rådmannen Mats Clémentz till rådman i Länsrätten i Stockholms län (00-03-23).

Justitiekanslern
Justitiekanslern har förordnat hovrättsassessorn i Svea hovrätt Erik Johansson som föredragande hos Justitiekanslern (00-03-16).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Olof Alffram, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Jan Bergvall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Bo Berndtsson, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Göteborg, Lars Bolander, Advokatfirman Landerdahl AB, Västerås,

420 Notiser SvJT 2000 Bo Hansson, Advokatfirman Lindahl HB, Malmö, Jan Jensen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Svante Johansson, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Mona Jonasson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Daniel Lindberg, Advokatfirman Smitt AB, Stockholm, Bo Lundborg, Hellström & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Henrik Sandell, Advokatfirman Olov Brunnéd, Stockholm, Magnus Strömberg,

Advokatfirman Sjöberg & Strömberg AB, Stockholm, Thomas Svedberg, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping, Johan Svensson, Wilow & Pethrus Advokatkollegiet KB, Stockholm, Mats Säterberg, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Ebba Walberg Snygg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Björn Yrlid, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm (00-03-10).