Gunnar Lagergren minns.
Juristbiografier är i Sverige, till skillnad från England, en försummad genre. Det är därför med tacksamhet och intresse som man tar del av sidorna 4–29 i det första häftet av Personhistorisk tidskrift för år 2000. Under rubriken ”From court to court” intervjuas där en svensk jurist med en ovanligt bred och framgångsrik internationell karriär och erfarenhet: Gunnar Lagergren, f.d. riksmarskalk, hovrättspresident, domare i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg och inte minst skiljedomare i stora och politiskt svåra internationella tvister. Av denna karriär får läsaren en fyllig och givande bild, som väl belyser det förhållandet att en framstående jurist alltjämt har väsentliga uppgifter att fylla även i en tid där ekonomiska snarare än rättsliga överväganden och motiv i så hög grad tycks dominera den internationella scenen.