PersonalnotiserNytt regeringsråd
Regeringen har den 19 april 2001 utnämnt hovrättslagmannen i Svea hovrätt Mats Melin till regeringsråd. Mats Melin, som är född 1951, förordnades 1990 till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Han var sekreterare i kommittén med uppdrag att utreda behovet av grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i EG 1991–1993. Mats Melin var rättssakkunnig i Justitiedepartementet under åren 1993–1995 och han var ersättare för ordföranden i Utlänningsnämnden 1991–1995. Under åren 1995–1999 var han kanslichef i EG-domstolen. Mats Melin är sedan 1999 hovrättslagman i Svea hovrätt.

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Göta hovrätt Natalie Kramer som rättssakkunnig med placering i departementet (0103-20), rättssakkunniga Anne Mellqvist som kansliråd med placering i departementet (01-03-29).

Finansdepartementet
Regeringen har anställt rådmannen vid Gävle tingsrätt Lilian Wiklund som expeditions- och rättschef med placering i departementet (01-03-01). Regeringskansliet har anställt rättssakkunniga Christina Eng som kansliråd med placering i departementet (01-02-28), rättssakkunniga Lena Gustafson som kansliråd med placering i departementet (01-03-05),

hovrättsassessorn i Göta hovrätt Ulf Ljungdahl som rättssakkunnig med placering i departementet (0104-02), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Lennart Nilsson som rättssakkunnig med placering i departementet (01-04-02).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Katarina Berglund och Clara Brismar Ahlqvist till hovrättsassessorer (01-04-04).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Thomas Andersson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås (01-0327), assistentåklagaren Anders Wahlberg som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Umeå (01-03-27).


I detta häfte (s. 329–432) har medverkat bl.a.


Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet
Ali Chahandeh, advokat

Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt

Hans Danelius, justitieråd