KARL ERIK ROSÉN - En rådmans liv, Skolpojke, officer, domare. Stockholm 2000, 100 s.

 

Karl Erik Rosén, domare vid Stockholms tingsrätt under ca 40 år, har skrivit ned sina minnen i boken En rådmans liv, Skolpojke, officer, domare, Stockholm 2000. I boken, som är på 100 sidor, berättar Karl Erik Rosén om originella lärare i födelsestaden Jönköping, om sin militära tjänstgöring under andra världskriget och om mer eller mindre speciella upplevelser som domare i olika domstolar i Mellansverige. Vissa delar har tidigare publicerats i bl.a. Domareförbundets tidskrift. Som reservofficer fick Karl Erik Rosén ofta avbryta sina juridiska studier i Uppsala och tjänstgöra i olika militära befattningar. Beskrivningarna av de militära vedermödorna är både livfulla med tidstypiska inslag och spännande. Hans skildringar om livet i olika domstolar under nästan 50 år ger läsupplevelser som för en tillbaka till gamla tider med dess för- och nackdelar. Det är enligt min mening värdefullt att dessa personliga minnen nu finns lätt tillgängliga för domare och andra som är intresserade av hur det var förr i tiden och hur en domares yrkesliv kan gestalta sig med start som tingsnotarie 1943. — Boken kan erhållas genom kontakt med författaren på adress Kirunagatan 98, 162 68 Vällingby.
Peter Prom