PersonalnotiserJustitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Peter Adamsson som rättssakkunnig med placering i departementet där han skall vara sekreterare i projektgruppen för genomförande av direktiven om upphovsrätt i informationssamhället (Ju 2001:N) (01-0906). Departementschefen har anställt rådmannen Lars-Gunnar Lundh som sekreterare i utredningen om rekrytering av domare m.m. (Ju 2001:07) (01-09-26), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Jennie Sjödahl-Mellbin som sekreterare i Polisverksamhetsutredningen (Ju 2000:17) (01-0926).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Anders Erlman, Anna Nystedt, Linn
Pantzar och Magdalena Sivall till hovrättsassessorer (01-08-08), Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalerna Maria Déhn och Anna Witte till hovrättsassessorer(0108-29), Svea hovrätt har förordnat fiskalen Karl-Åke Persson till hovrättsassessor (01-09-05), Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalerna Henrik Karlsson och Göran Nilsson till hovrättsassessorer (01-09-28).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalen Malin Larsson till kammarrättsassessor (01-08-27).

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt hovrättsassessorerna i Svea hovrätt Eva Melander och Charlotte De Geer att vara rättssakkunniga föredragande hos Riksdagens ombudsmän (01-0920).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Katarina Folestad som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (01-0926).

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har befordrat docent Håkan Andersson till professor i civilrätt fr.o.m. den 10 april 2001 (01-09-20), docent Torbjörn Andersson till professor i processrätt fr.o.m. den 10 april 2001 (01-09-20). Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har förordnat Athanasia Spiliopoulou-Åkermark till docent i folkrätt fr.o.m. den 5 september 2001 (01-09-20), Ulf Lundqvist till docent i processrätt fr.o.m. den 5 september 2001 (01-09-20). Professor Nils Jareborg har invalts som Corresponding Fellow i British Academy. Professor Rolf Nygren har utsetts till prefekt vid Juridiska institutionen för tiden 2001-09-09-2002-06-30. Docent Thomas Bull har utsetts till stf. prefekt vid Juridiska institutionen för tiden 2001-09-09-2002-06-30.

I detta häfte (s. 745–844) har medverkat bl.a.


Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet
Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt

Hans Danelius, f.d. justitieråd