Personalnotiser

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 21 december 2000 utnämnt kammarrättslagmannen Karin Almgren till regeringsråd. Karin Almgren, som är född 1952, förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1981. Hon var departementsråd i Finansdepartementet 1992–1998. Karin Almgren är sedan 1998 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm.

 

 

 

Nytt regeringsråd


Regeringen har den 21 december 2000 utnämnt expeditions- och rättschefen Nils Dexe till regeringsråd. Nils Dexe, som är född 1948, förordnades till fiskal i Kammarrätten i Göteborg 1979. Han var departementsråd i Finansdepartementet 1988–1992. Nils Dexe är sedan 1992 expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.

 

 

 

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt länsrättsfiskalen vid Länsrätten i Östergötlands län Tomas Fredén som rättssakkunnig med placering i departementet (00-10-30), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Per-Anders Svensson som rättssakkunnig med placering i departementet (00-11-10), departementssekreterare Martin Olauzon som kansliråd med placering i departementet (00-11-23), hovrättsassessorn i Hovrätten för Övre Norrland Sara Rosén som rättssakkunnig med placering i departementet (00-12-04), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Charlotte von Essen som rättssakkunnig med placering i departementet (00-12-13), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Jörgen van der


Stad som rättssakkunnig med placering i departementet (01-01-18).

Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Petter Ekdahl som sekreterare i utredningen om straffansvar för brott mot mänskligheten och andra internationella brott enligt folkrätten (Ju 2000:07) (00-10-23), kammarrättsassessorn Peder Liljeqvist som sekreterare i utredningen om behandlingen av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder (Ju 2000:08) (00-10-23), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Karin Jungerfelt som sekreterare i utredningen om frigivningsprövning av livstidsdömda m.m. (Ju 2000:10) (00-12-15),

SvJT 2001 Notiser 99 hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Per Olsson som sekreterare i utredningen om översyn av de administrativa reglerna om Lagrådets verksamhet (Ju 2000:11) (00-12-15), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Bob Nilsson
Hjorth som sekreterare i utredningen om inteckning i utländsk valuta, m.m. (Ju 2000:12) (00-12-15), hovrättsassessorn i Hovrättens över Skåne och Blekinge Katarina
Persson som sekreterare i utredningen om granskning av förfarandet vid brottsutredningen i samband med Osmo Vallos dödsfall (Ju 2000:14) (01-01-04), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Charlotte Hallén som sekreterare i kommittén om nämndemän — rekrytering m.m. (Ju 2000:09) (01-01-04).
    Regeringen har anställt kanslirådet Ingela Håkansson som departementsråd i departementet (01-0118).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Ulla Bergendal, rättssakkunniga Petra Lundh, kanslirådet Karin Kussak, kanslirådet Thomas Stiber Strömgren och rådmannen Henrik Runeson till hovrättsråd i Svea hovrätt (00-12-21), chefsjuristen Karl-Johan Cavallin till hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (00-12-21), hovrättsassessorn Kristina Johnsson till hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland (00-12-21), juristcontrollern Marie Norberg till hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (01-01-18).
    Regeringen har anställt hovrättsrådet Lars Clevesköld på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (00-11-09).
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalen Cecilia
Eneheim till hovrättsassessor (00-1006), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Johan Danelius, Göran Söder-

ström o h Annika Waller till hovrättsassessorer (00-11-01), c

Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalerna Lovisa Hansson, Katarina Kölfors, Per Olsson, Annika Wikingsson, till hovrättsassessorer (00-11-03), Göta hovrätt har förordnat fiskalerna Mikael Andersson och Åsa Hult till hovrättsassessorer (00-11-06),
Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalerna Anna Jedenius och Sofia Pettersson till hovrättsassessorer (00-11-30).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Margaretha
Ericsson till kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning vid Kammarrätten i Göteborg (00-1109), chefsrådmannen Susanne Nylund till kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm (01-01-25), Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Anna Flyme Ahlstrand till kammarrättsassessor (00-12-01), Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Marie Wessling, Charlotta Berglund och Anette Briheim till kammarrättsassessorer (00-12-19).

 


Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsassessorn Dick Peter Hartman till rådman i Halmstads tingsrätt (00-11-09), utredningssekreteraren Lars Henriksson till rådman i Malmö tingsrätt (00-11-16), hovrättsassessorn Ylva Myhrberg till rådman i Norrtälje tingsrätt (00-1130), kammaråklagaren Christel Lundmark till rådman i Skellefteå tingsrätt (00-11-30), och förflyttat lagmannen Bengt Tancred att vara lagman i Mariestads tingsrätt (00-11-30), rättssakkunniga föredragande Mari Heidenborg, t.f. rådmannen Maria Wetterstrand, kanslirådet Inge Simfors och departementsrådet Henrik

100 Notiser SvJT 2001 Lagergren till rådmän i Stockholms tingsrätt (00-12-21), utskottsföredraganden Åsa Hård af Segerstad till rådman i Enköpings tingsrätt (00-12-21), beredningschefen Elisabeth Grerot till rådman i Eksjö tingsrätt (00-1221), utredningssekreteraren Cecilia Persson till rådman i Karlshamns tingsrätt (00-12-21), hovrättsassessorn Carina Gabrielsson Tolke till rådman i Linköpings tingsrätt (01-01-25), rådmannen Göran Edvardsson till rådman i Lidköpings tingsrätt (0101-25), rådmannen Kristina Bratteberg till rådman i Sundsvalls tingsrätt (01-0125).
    Regeringen har anställt lagmannen Peter Rosén på en tidsbegränsad anställning som lagman i Karlshamns tingsrätt (00-12-21), hovrättsassessorn Björn Serrander på en tidsbegränsad anställning som rådman i Helsingborgs tingsrätt (0012-21).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rättssakkunniga Pia Wikstsröm till rådman i Länsrätten i Gävleborgs län (00-11-09), kammarrättsassessorn Elisabeth Nilsson till rådman i Länsrätten i Göteborg (00-11-16).

 

 

 

Riksdagen ombudsman
Riksdagens ombudsman har anställt hovrättsassessorn Malou Lindblom som rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (00-1219), kammarrättsassessorn Stefan Axelsson som rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (0101-17).

 

Åklagarväsendet
Regeringen har anställt biträdande överåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Västerås Peter
Hertting som överåklagare vid Åklagarmyndigheten (00-12-21). Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Niclas Eltenius som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås (00-12-28), assistentåklagaren Marie Ericson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (00-1228).

 


Polisväsendet
Regeringen har anställt polismästaren vid Polismyndigheten i Stockholms län Per Fryksén som länspolismästare vid Polismyndigheten i Södermanlands län (00-12-07), polisöverintendenten Kurt Malmström som biträdande säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen (00-1207), byråchefen Nils Kärrlander som polisöverintendent och chef för huvudenhet vid Säkerhetspolisen (0012-07).

 

 

I detta häfte (s. 1–100) har medverkat bl.a.

 

 


Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Dag Mattsson, departementsråd i Justitiedepartementet
Lars Gorton, professor i bankrätt vid Lunds universitet
Hans Danelius, justitieråd
Gösta Walin, f.d. justitieråd
Thomas Bull, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet