Personalnotiser

 

 

 

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Magdalena Sivall som rättssakkunnig med placering i departementet (0211-08). Departementschefen har anställt Hovrättsassessorerna i Hovrätten för Västra Sverige Karin Jungerfelt och Charlotte Hallén som sekreterare i kommittén om en ny kriminalvårdslag (Ju 2002:13)(02-10-22).

 

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Lena Bartholf Axelsson som rättssakkunnig med placering i departementet (02-10-25).

 

Hovrätterna
Regering har utnämnt chefsrådmannen Bo Blomquist samt hovrättsråden Barbro Röst Andréasson och Kerstin Frideen att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt (02-1031), kansliråden Erica Hemtke och Marinette Andersson samt advokaten Linda Hallstedt att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (02-10-31).
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalen Karoline Fridolf till hovrättsassessor (02-1108).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt revisionssekreteraren Åke Söderlind att vara rådman i Södertälje tingsrätt (02-10-31), t.f. rådmannen Theodor Adelswärd att vara rådman i Hässleholms tingsrätt (02-10-31), hovrättsrådet Leif Similä att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt (02-1031), t.f. rådmannen Christina Brobacke att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (02-11-07).


    Regeringen har förordnat hovrättsassessorn Marianne Larsson att inneha tidsbegränsad anställning som rådman i Halmstads tingsrätt (02-10-31).

 

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Per-Erik Rinsell som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (02-10-18).

 

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Fredrik Ahlqvist, Kilpatrick Stockton Advokat KB, Stockholm, Hans Bernlind, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholm, Oscar Brandin, Advokatfirman Delphi & Co KB, Linköping, Fredrik Bülow, Advokaten Kersti Ingmar AB, Malmö, Anders Bäckman, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Stockholm, Per-Owe
Dorfh, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Edenman, Grönberg & Flinck Advokatbyrå HB, Stockholm, Cecilia Eneheim, Archibald Advokatbyrå KB, Malmö, Lennart Ernstson, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Per Gröningson, Per Gröningson AB, Uppsala, Olof Hallberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Anne-Marie Hullberg Hamberg, Hamberg Advokatbyrå, Stockholm, Erik Hygrell, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Ann Johansson, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Claes Johansson, Lindh Stabell Horten Advokatfirma LSH Stockholm KB, Stockholm, Anders Johnsson, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Sara Kersby-Mindus, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Douglas Lahnborg, Slughter and May, London, England, Maria Lamm, Juristfirman Maria Lamm, Haninge, Anders Lindström, Advokaterna Stjerna & Olsen AB, Malmö, Björn Myhrberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristian Odebjer, Advokatfirman Vinge KB, Hong-Kong,

SvJT 2000 971 Marie af Petersens, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Stockholm,
Malin Pålsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Yvonne Rosendahl, Juristfirman Yvonne Rosendahl AB, Stockholm, Anders Rosenhall, Legare Advokatbyrå AB, Stockholm, Torben Setterlund, Advokatfirman Nordlander, Stockholm, Erik Strümpel, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Petter Törnquist, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Bertil Villard, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Liselott Widarson, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Titti Wigren, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm (02-11-07 och 02-11-08).

 

 


I detta häfte (s. 857–971) har medverkat bl.a.

 

 


Henrik Zahle, professor vid Köpenhamns universitet
Per Samuelsson, professor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Inger Österdahl, professor vid Uppsala universitet
Svante O. Johansson, docent, dispaschör
Bill W. Dufwa, professor vid Stockholms universitet
Jan Rosén, professor vid Stockholms universitet