Personalnotiser

 

Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping
Regeringen har den 18 juni 2003 utnämnt lagmannen i Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län Peter Rosén till kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping. Peter Rosén är sedan 1996 lagman i Länsrätten i Blekinge län. Han utnämndes till lagman även i Karlskrona tingsrätt 1998 och i Blekinge tingsrätt 2001. Dessförinnan arbetade han som chefsjurist på Boverket. Han har även varit huvudsekreterare i Plan- och byggutredningen.

Ny kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg
Regeringen har den 18 juni 2003 utnämnt kammarrättspresidenten i Kammarrätten i Jönköping, Hans-Jörgen Andersson, till kammarrättspresident i Kammarrätten i Göteborg. Se mer om Hans-Jörgen Andersson i SvJT 2000 s. 201.

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt rättssakkunniga Cecilia Hegethorn
Strömgren som kansliråd med placering i departementet (03-05-22), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Måns Wigén som rättssakkunnig med placering i departementet (03-0523), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Kristina Boudin Lindwall som rättssakkunnig med placering i departementet (03-05-27), rättssakkunnige Jan Josefsson som kansliråd med placering i departementet (03-05-27), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Henrik Matz som rättssakkunnig med placering i departementet (03-0612). T.f. departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Kristina Andersson som sekreterare i utredningen för personkontroll vid yttre gräns

och inre utlänningskontroll (Ju 2003:07) (03-07-10), rådmannen Gunilla Svahn Lindström som sekreterare i utredningen om nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag (Ju 2003:06) (03-0710), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Helena Rosén Andersson som sekreterare i kommittén om en ny kriminalvårdslag (Ju 2002:13) (03-07-10).

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Maria Braun som rättssakkunnig med placering i departementet (03-02-04).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt avdelningschefen Staffan Lind och biträdande juristen Marianne Wasteson att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (03-07-17).

SvJT 2003 Notiser 751Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalerna Martin Nilsson och Sonja Pettersson Wallin till hovrättsassessorer (03-0613), Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Fredric Lundén o c h Måns Wigén till hovrättsassessorer (03-06-25).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Lars Bjurstam att vara rådman i Uddevalla tingsrätt (03-0605), rådmannen Jim Karlsson att vara rådman i Linköpings tingsrätt (0306-12), rådmannen Anders Heiborn att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (0306-12). Regeringen har anställt hovrättsassessorn Elisabeth Karlén på en tidsbegränsad anställning som rådman i Halmstads tingsrätt (03-0626), hovrättsassessorn Lars Magnusson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Örebro tingsrätt (03-0717).

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalen Jonatan
Wahlberg att vara kammarrättsassessor (03-05-26), Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Johanna Jakobsson och Annika Runsten att vara kammarrättsassessorer (0305-28), Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Hanna Werth att vara kammarrättsassessor (03-06-12), Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Susanne Pohl Söderman, Johan Lundmark och Maria Vereide Dahlberg att vara kammarrättsassessorer (03-06-17).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreteraren Kerstin Fredriksson att vara rådman i Länsrätten i Stockholms län (03-06-26).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Emma Häggström som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås (03-0619), assistentåklagarna Madeleine Pettersson, Catarina Thiel och Therese Bergstedt som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (03-06-19), assistentåklagarna Sofia Wirlée och Erik Fågelsbo som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (03-05-26), assistentåklagaren Agneta Karlsson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Umeå (03-05-26).

Registernämnden
Regeringen har förordnat kammarrättspresidenten i Kammarrätten i Göteborg Anitha Bondestam att från och med den 1 november 2003 vara ordförande i Registernämnden (03-06-18). Se om Anitha Bondestam i SvJT 1998 s. 612.

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Torbjörn Alklid, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Hans Andersson, HB Advokaterna Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Piteå, Pia Attoff, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Kristina Bengtsson, Lars Bergström Advokatbyrå AB, Huddinge, Lisa af Burén, DLA, Bryssel, Annika Eidfelt, Archibald Advokatbyrå KB, Stockholm, Ulrika Forsberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jonas Frii, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Andreas Holmgren, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Jan Hägglund, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Martin Karlsson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Johan Lekholm, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Hans Peter Lindström, Advokatfirman Abersten HB, Umeå, Ulrika Magnusson, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Ronny Nilsson, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Fredrik Nordlöf, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Jonas

752 Notiser SvJT 2003Nordström, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Martin Rosell,
Martin Rosell Consulting, Oslo, Cathrine Rudholm, HB Advokaterna Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Skellefteå, Tony Rydén, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm, Anna Rösman, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm, Claes Sjölin, Claes Sjölin Aktiebolag, Göteborg, Emilia Skog, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Peter Slawinski, Advokatfirman Litus AB, Stockholm, Jörgen Wistrand, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Christer Ärlestig, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå (03-06-12).

I detta häfte (s. 637–752) har medverkat


Rolf Dotevall, professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet
Krister Arnström, chefkronofogde vid Kronofogdemyndigheten i Göteborg

Richard Åkerman, advokat, Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm

Niklas Lind, jur.kand., notarie vid Kronofogdemyndigheten i Umeå

Lars Haglind, kanslichef i Riksdagens lagutskott

Anders Norin, föredragande i Riksdagens lagutskott

Bertil Wennergren, f.d. regeringsråd

Mats Björkenfeldt, advokat, Hjalmar Petris Advokatbyrå i Stockholm

Hans Danelius, f.d. justitieråd

Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt

Lars Gorton, professor i bankrätt vid Lunds universitet och adj. professor i
handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm
Göran Regner, justitieråd