Personalnotiser

Ny chef för Ekobrottsmyndigheten
Regeringen har den 29 januari 2004 utnämnt chefsjuristen hos Riksåklagaren Gudrun Antemar till generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten från och med den 1 april 2004. Gudrun Antemar tog jur.kand.examen 1981 och förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1991. Sedan den 1 juni 2000 har Gudrun Antemar varit anställd hos Riksåklagaren. Fram till den 1 juli 2002 som byråchef med tyngdpunkt på handläggning av riksåklagarens mål i Högsta domstolen och därefter som chefsjurist och chef för Riksåklagarens rättsavdelning.

Ny chefsjustitieombudsman vald
Riksdagen har den 26 november 2003 valt regeringsrådet Mats Melin till ny chefsjustitieombudsman från och med den 1 februari 2004. Se mer om Mats Melin i SvJT 2001 s. 432.

Ny chef för Säkerhetspolisen
Regeringen har den 22 januari 2004 utnämnt riksåklagaren Klas Bergenstrand till generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen från och med den 1 april 2004. Se mer om Klas Bergenstrand i SvJT 1994 s. 590 och 1998 s. 87.

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Karin Erlandsson och Susanna Viklund till hovrättsassessorer (04-02-12).

Tingsrätterna
Regeringen har anställt rådmannen Anders Forsbäck på en tidsbegränsad anställning som rådman i Örebro tingsrätt (04-02-26), utredningssekreteraren Jennie Sjödahl Mellbin på en tidsbegränsad anställning som rådman i Uddevalla tingsrätt (04-02-26), t.f. rådmannen Sofia Tauson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Sunne tingsrätt (04-02-26).

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Jonathan Wahlberg som rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (04-0101).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagarna Helena Wigilius, Stephan Uttersköld och Jonatan Meyer som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (04-0123), assistentåklagaren Kristina Wedelsbäck som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (04-0123), assistentåklagaren Titti Malmros som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö (04-01-23).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Marie Andersson, Advokatfirman Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Per Axel Andrén, Juristpanelen Andrén KB, Göteborg, Henrik Asp-

SvJT 2004 Notiser 203lund, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Lisen Aulin Barnekow, Eurolawyers El Advokatfirma AB, Stockholm, Catharina Baerselman, Advokatfirman Södermark HB, Stockholm, Rickard Bauhn, Advokatfirman Glimstedt i Lund HB, Lund, Fredrik Berglund, Advokatfirman Linse & Wirgin HB, Malmö, Mattias Carlquist, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Viktoria Edelman, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Pierre Ekman, Advokatfirman Wagnsson HB, Katrineholm, Kurt Eriksson, Advokatfirman Hammar KB, Trollhättan, Axel Eskeby, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog HB, Falun, Kristian Fredrikson, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Charlotta
Grähs, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Ted Hagman, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Petra Hansson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Margareta Hultsberg, Öberg & Heijne Advokatbyrå KB, Stockholm, Ann Jensen, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Åsa Karlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Annika Kenning, Peter Lönnquist Advokataktiebolag, Stockholm, Magnus Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Adam Leismark, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Sara Ljung, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Mikael Lundholm, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Paul MacDowall, Hellström & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Christoffer Mohammar, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Peter Norlin, Juristpanelen Andrén KB, Göteborg, Jörgen Olsson, Advokaterna Melin & Fagerberg AB, Borås, Frank Pedersen, Gärde Wesslau Advokatbyrå KB, Stockholm, Jonas Resare, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo, Johan Ridderbjelke, Edvinsson & Brohage Advokatbyrå HB, Lidingö, Jerker Rydén, Advokatfirman af Petersens KB, Stockholm, Karim Sahibzada, AJB Bergh Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristoffer Sparring, Advokatfirman af Petersens KB, Stockholm, Fredrik
Ståhl, Advokatfirman Hammarskiöld

& Co AB, Stockholm, Martina Svenman, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Lili-Ann Tapper Tullborg, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Peter Tollnert, Täby, Hillevi
Torngren, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Johan Tydén, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm, Lotta Westerlund, Bird & Bird Advokat HB, Stockholm, Maria Westman-Clément, Advokatfirman Per Edholm, Lausanne (03-12-04), Matilda Afzelius, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Dennis Andersson, Advokatfirman Lindström & Partner, Göteborg, Alexander Berger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Björkman, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Bojs, Bromma, Carl Adam Drakenberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristina Forsbacka, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Nene Galvan, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Johan Hübner, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Björn Israelsson, Advokatfirman Bertil Schultz AB, Örebro, Magnus Jonson, Sandart & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Anna Jonsson, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Anna Kastner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Frankfurt am Main, Mari Kilman, Juristbyrån Mari Kilman, Kristinehamn, Lina Kolsmyr, Advokatfirman Kjällgren AB, Trollhättan, Per M. Kristiansson, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Kristian Larsson, Advokatfirman Björn Lindmar AB, Karlskrona, Elisabeth Legnerfält, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Mathias Lindroth, Advokatbyrån Sigeman & Co AB, Malmö, Johan
Lundberg, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Göran Lundsten, Andrén Bratt Isacsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Lennart Nilsson, Advokatfirman Ohlin & Partners AB, Helsingborg, Fredrik Norburg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Kristina Nordlander, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bryssel, Fredrik Norlander, Coudert Brothers Advokatbyrå AB, Stockholm, Cecilia Nyman, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Stefan Ols-

204 Notiser SvJT 2004son, Advokatfirman Actum AB, Malmö, Sofia Pettersson, Hamilton & Co Advokatbyrå Göteborg HB, Göteborg, Lars Rambe, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Annika
Sahlström, Advokatbyrå Ingemar Sahlström AB, Uppsala, Mats Sjöquist, Landahl Öhman Advokatbyrå KB, Stockholm, Clarissa Strand, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Torsten Svensson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Karin Sydsjö, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Katrin Troedsson, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Göteborg, Erik Vallberg, Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå KB, Göteborg, Per Victor, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Jacob Wetter, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Ola Wiklund, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Ola Åhman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm (0402-05).

I detta häfte (s. 105–204) har medverkat bl.a.


Lena Olsen, docent vid Uppsala universitet
Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Nils Wahl, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet
 *
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet