Personalnotiser

 

 

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Annika Stålnacke och Olof Nyman till hovrättsassessorer (2006-03-23). hovrättsfiskalen Ulrika Nydevik till hovrättsassessor (2006-04-06), Hovrätten för Övre Norrland har förordnat hovrättsfiskalen Anne-Therése Byström till hovrättsassessor (2006-0401), hovrättsfiskalen Lars Holm till hovrättsassessor (2006-04-11).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Bertil Sundin att vara rådman vid Sollentuna tingsrätt (2006-04-06), rådmannen Lena Hjelmtorp att vara rådman vid Södra Roslags tingsrätt (2006-04-06), t.f. rådmannen Petter Granqvist att vara rådman i Mora tingsrätt (2006-04-06), rättssakkunniga Magdalena Sivall att vara rådman i Norrköpings tingsrätt (2006-04-06), rådmannen Anna Tansjö att vara rådman i Helsingborgs tingsrätt (2006-04-06), hovrättsassessorn Karin Torle att vara rådman i Borås tingsrätt (2006-04-06) chefsrådmannen Gunnar Krantz att vara lagman i Vänersborgs tingsrätt (2006-04-12), rättssakkunnige Anders Nauclér att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (2006-05-12), t.f. rådmannen Magnus Hjort att vara rådman i Falu tingsrätt (200604-12), kammaråklagaren Kjell Yngvesson att vara rådman i Kalmar tingsrätt (2006-04-12).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt

kammarrättsrådet Aud Sjökvist att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2006-0330).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt verksjuristen Eva Karlsson Helghe att vara rådman vid Länsrätten i Dalarnas län (2006-04-06), bolagsjuristen Thomas Hägglöf att vara rådman vid Länsrätten i Västerbottens län (2006-04-06), regeringsrättssekreteraren Hans Olof Hallbäck att vara rådman vid Länsrätten i Mariestad (2006-0406).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits David Berggren, Hamilton Advokatbyrå Malmö KB, Malmö, Carolina Diaz Bernal, Sju Advokater KB, Stockholm, Erik Björkeson, Chambers Stockholm Advokatbyrå HB, Stockholm, Christian Brolin, Advokatfirman Foyen AB, Stockholm, Susanna Cleve, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm, Lena Dahlgren, Juristfirman Lena Dahlgren, Göteborg, Helena Dandenell, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Mattias Detterfelt, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Charlotte Dolk, Advokatbyrån Hellgren Linander KB, Stockholm, Hanna Fanning, Advokatfirman Vinge KB, London, Max
Floreinius, Advokat Mats Boquist AB, Karlskrona, Anna Gustafsson, AJB Bergh Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Hallström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Henriksson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Mattias Jaldeby, Advokatbyrån Kaidings HB, Piteå, Daniel Karfs, Advokatfirman Sylwan och FengerKrog AB, Mora, Leif L. Karlsson,

436 Notiser SvJT 2006 Advokatfirman Sabine Sethfors, Huddinge, Maria Lekholm, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Lisa Lindström, Grünberger Advokatbyrå KB, Stockholm, Kerstin Löfroth, Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB, Ludvika, Roland Malm, Juristfirman R. Malm, Stockholm, William McKechnie, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Kjell Mellberg, Juristfirman Kjell Mellberg KB, Sofia Mårtensson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Lars Nordberg, Östersunds Juridiska Byrå, Linda Nyström, Hamilton Advokatbyrå Falun AB, Carina Olsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Michelle Rosenthal, Advokatgruppen i Stockholm AB, Stockholm, Thèrése Sörsten, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Tuula-Anneli Tallavaara, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jonas Vedin, Advokatfirman Abersten HB, Örnsköldsvik, Patrik Wass, Setterwalls advokatbyrå, Stockholm, Mikael Westin, Advokatbyrån Foyen AB, Stockholm, Niclas Widjeskog, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Mathias Winge, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Clara Wrangel, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm (2006-04-20).

 

I detta häfte (s. 309–436) har medverkat bl.a.

 


Staffan Westerlund, professor vid Uppsala universitet
Inger Österdahl, professor vid Uppsala universitet
Ruth Mannelqvist, universitetslektor vid Umeå universitet
Patrik Lindskoug, jur. dr, Lunds universitet
Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Madeleine Leijonhufvud, professor vid Stockholms universitet
Göran Regner, justitieråd
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Kjell Å Modéer, professor vid Lunds universitet